• Ένωση Ελλήνων Φυσικών
  • Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
  • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Τηλέφωνο: 2103635701
  • Fax: 2103610690
Προσθήκη αρχείων
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 - 17:40
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ.Α
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) απευθύνεται σε σας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα Φυσικής, εκπροσωπώντας περίπου 5000 Φυσικούς, ένας πολύ μικρός αριθμός των οποίων, με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
Το πρόβλημα εστιάζεται στη μεθοδευμένη προσπάθεια στελεχών του κλάδου των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) να εξυπηρετήσουν στενά συντεχνιακά συμφέροντα, περιθωριοποιώντας τους Φυσικούς, αλλά και άλλους θετικούς επιστήμονες συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Η απαξίωση των Φυσικών, είναι αποτέλεσμα μεθόδευσης διατάξεων αντιδεοντολογικών επιστημονικά και αμφιβόλου νομιμότητας, που όχι μόνο υπονομεύουν την επιβεβλημένη διεπιστημονική συνεργασία κατά τη διεθνή πρακτική, αλλά θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση των μνημείων, σύμφωνα με τον ίδιο τον ορισμό του επαγγέλματος του συντηρητή, κατά τα διεθνή  πρότυπα (ICOM-1984 παράγραφοι: 3.6-3.8). Συγκεκριμένα:
•Με το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 169,16-6-1989, Π.Δ.386) υποβαθμίζεται η διεπιστημονική συνεργασία, με  τη δυνατότητα που παρέχεται στους αποφοίτους του ΤΕΙ ΣΑΕΤ να αναλαμβάνουν «είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της τεχνικής εξέτασης, διατήρησης και αποκατάστασης των έργων τέχνης», που για κάθε σχετική ειδικότητα, όπως και για τον απόφοιτο συντηρητή, με 5,0 ώρες θετικών (φυσική, χημεία, βιολογία, άνευ μαθηματικών), κατά την τετραετή διάρκεια του προγράμματος  σπουδών του, είναι αδύνατο εκτελεστούν αυτοδύναμα, γιατί απαιτούν ευρύτατο πεδίο γνώσεων των θετικών, των ανθρωπιστικών και των εφαρμοσμένων επιστημών. Το ίδιο δίλλημα επαναδιατυπώνεται στον κώδικα δεοντολογίας (ΦΕΚ Β΄ 382/2000) του επαγγέλματος του συντηρητή στην Ελλάδα (άρθρο 15): «Όταν είναι αναγκαίο, ο Συντηρητής συνεργάζεται, στα πλαίσια ενός θεσμοθετημένου διεπιστημονικού πλαισίου για τη συντήρηση και προστασία των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς, με άλλους επιστήμονες, ειδικούς στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην ανάλυση, ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους κ.α. και συμπράττει στην πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με το συντηρούμενο έργο».
•Με τους νόμους 2557 (άρθρο 9, παρ.6, 24-12-1997) και Ν.4152, (άρθρο Ε7, 9-5-2013) η επιβεβλημένη διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση κατά τη διεθνή πρακτική, καταργείται με τη δυνατότητα που παρέχεται σε όσους διαθέτουν πτυχίο σχολών ΤΕΙ ΣΑΕΤ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αλλά και σε πτυχιούχους ΑΕΙ ΣΑΕΤ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής (Ν. 2557) ή  σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από σχολή της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (Ν.4152), να αναλαμβάνουν τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης, με άδεια που χορηγείται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής εντός του ΥΠ.ΠΟ.Α., σε ρόλο ΔΟΑΤΑΠ.
Σύμφωνα με έγκυρη ενημέρωση από τον μοναδικό αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ), για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής συναφείς στο αντικείμενο ΣΑΕΤ οι τίτλοι σπουδών Α΄ κύκλου 3ετούς διάρκειας, συνεκτιμώμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή οι τίτλοι σπουδών Α΄ κύκλου 4ετούς διάρκειας, δύναται να κριθούν ισότιμοι μόνο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, επειδή αντίστοιχα προγράμματα σπουδών δεν προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια».
 
Η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων συναφών σπουδών της αλλοδαπής με πτυχίο ΠΕ ΣΑΕΤ της ημεδαπής, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, που ισοδυναμεί με επαγγελματική αντιστοιχία άνευ προϋποθέσεων και κριτηρίων, εφόσον αντίστοιχη σχολή ΑΕΙ ΣΑΕΤ στην ημεδαπή δεν υπάρχει, ακυρώνει την  εκπαιδευτική και επαγγελματική ισοτιμία των Ελλήνων πολιτών, γιατί κανένας Έλλην πολίτης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν  μπορεί να αποκτήσει πτυχίο  ΠΕ  Συντηρητή,  με όποιες προπτυχιακές, ή μεταπτυχιακές  σπουδές στην ημεδαπή. 
Επιπλέον, ο χαρακτηριζόμενος κλάδος των ΠΕ ΣΑΕΤ με πτυχία της αλλοδαπής, με σπουδές συναφείς με την συντήρηση, σε παρεμφερή αντικείμενα (αρχαιολογία, εικαστικές τέχνες, διακοσμητική, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσειολογία, αποκατάσταση/τεχνολογία ανασκαφών, κ.ά.), ή σε συγκεκριμένο αντικείμενο συντήρησης (π.χ. χαρτί) με υπολειπόμενο πεδίο σπουδών, ακόμα και σε σχέση με την ευρύτητα του προγράμματος του ΤΕΙ ΣΑΕΤ της ημεδαπής, αποκτούν το δικαίωμα της συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και  με προνομιακή διοικητική εξέλιξη σε σχέση με κάθε άλλη ειδικότητα του ΥΠ.ΠΟ, διεκδικούν υψηλόβαθμες θέσεις από άλλες ειδικότητες ΠΕ, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της ΕΕΦ, όχι μόνο οι φυσικοχημικές αναλύσεις ανατίθενται σκανδαλωδώς σε ΠΕ ΣΑΕΤ, με σπουδές που δεν περιλαμβάνουν καθόλου μαθήματα φυσικοχημείας, αλλά κατά παράβαση κάθε μέτρου ασφάλειας περί ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001, ΦΕΚ/Β/216), δεν ανατίθενται αρμοδιότητες «υπεύθυνου ακτινοπροστασίας» σε φυσικούς ή άλλους θετικούς επιστήμονες, με αποτέλεσμα οι ανειδίκευτοι χειριστές των συσκευών (φορητά φασματοσκόπια φθορισμού XRF) να θέτουν σε κίνδυνο τους συναδέλφους τους και τον εαυτό τους.  
 Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό η έρευνα, αποκατάσταση και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί συνήθη τομέα απασχόλησης Φυσικών και άλλων αποφοίτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών(The Bologna Document, Νοέμβριος, 1999), υπό τον τίτλο Conservation Scientist (ICCROM), ενώ αντίθετα με την ισχύουσα πρακτική στην Ελλάδα ο αριθμός είναι πολύ μικρός και συνεχώς μειώνεται. Σύμφωνα με το ΠΔ.104/28-8-14, οι θετικοί επιστήμονες μόνιμοι και αορίστου χρόνου στο ΥΠ.ΠΟ.Α, είναι: Φυσικοί (7), Χημικοί (10), Βιολόγοι (3), Γεωλόγοι (10), Χημικοί Μηχανικοί (6), Γεωπόνοι (4), Αρχαιοζωολόγοι (3), Αρχαιοβοτανολόγοι (3), Παλαιοανθρωπολόγοι (1) και Αρχαιομέτρες (1). 
 Ο επιστημονικός ρόλος επιστημονικός ρόλος των εναπομεινάντων θετικών επιστημόνων εκμηδενίστηκε με τον αποκλεισμό της συμμετοχής τους σε θέματα έρευνας, γνωματεύσεων, εισηγήσεων, μελετών και σε επιστημονικές επιτροπές που αφορούν αρχαιολογικές έρευνες, μελέτες και μεθοδολογίες συντήρησης, σε διαδικασίες προμήθειας οργάνων και συσκευών ανάλυσης και απαξιώθηκε με την εξάλειψη της δυνατότητας εξέλιξής τους σε διοικητικές θέσεις. Σταδιακά, με τη συγχώνευση των φυσικοχημικών εργαστηρίων με τα εργαστήρια συντήρησης, όπου σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους προΐσταται συντηρητής, τις θέσεις των ΠΕ θετικών επιστημόνων, με πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία συνεκτίμησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων βάσει συγκεκριμένων ερευνητικών κανόνων και πρωτοκόλλων, κατέλαβαν οι ΠΕ ΣΑΕΤ με ακαθόριστη ερευνητική εμπειρία και γνωστικό υπόβαθρο. 
Στελέχη του κλάδου των συντηρητών αρχαιοτήτων, επιδίδονται συστηματικά στην απαξίωση των εναπομεινάντων φυσικών και των λοιπών θετικών επιστημόνων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και μάλιστα κατά απαράδεκτο τρόπο, όπως αποδεικνύεται από επίσημα έντυπα της ΠΕΣΑ (Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων) που εξεδόθησαν την 22-3-12 (συν. 1) και 26-10-15 (συν. 2) και μεθοδεύουν τις συγχωνεύσεις φυσικοχημικών εργαστηρίων, προωθώντας ΠΕ ΣΑΕΤ στις θέσεις ΠΕ θετικών επιστημόνων. 
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η υποβάθμιση με τη συγχώνευση των χημείων των 2 μεγαλύτερων Μουσείων (ΕΑΜ) (ΕΑΜ) Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) με τα εργαστήρια συντήρησης  και του Κέντρου Λίθου με την ένταξή του στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, χωρίς καμία κρίση, την 28η Οκτωβρίου 2014. 
Εξαιρετικά σημαντική είναι η θεσμική ευθύνη, για την επικράτηση της περιγραφόμενης κατάστασης, της Διεύθυνσης Συντήρησης  Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ), με αρμοδιότητα την «εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, την εκπόνηση σχετικών μελετών και την έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών».
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της ΕΕΦ, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΤΕΕ) της ΔΣΑΝΜ δεν ασκεί τις προβλεπόμενες  (ΠΔ 104, ΦΕΚ 171/Α/28-8-14, άρθρο 16) αρμοδιότητές του (αα, ββ) σε θέματα έρευνας τεκμηρίωσης της τεχνολογίας, της παθολογίας και το συντονισμό των εφαρμογών μεθόδων των υλικών συντήρησης σε μνημεία.  Στον Φυσικό του ΤΕΕ (με 2ο πτυχίο ΣΑΕΤ) έχει αποκλειστεί η συμμετοχή από τις συστηματικές εργασίες της Υπηρεσίας, ακόμα και η διαδικασία των εγκρίσεων αιτημάτων δειγματοληψίας (δδ), ενώ απορρίπτονται οι προτάσεις του για ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύμφωνα με τις εναπομένουσες αρμοδιότητες (γγ,εε), που του έχουν ανατεθεί, με αποτέλεσμα να μην έχει αντικείμενο εργασίας. 
Το ιδιότυπο καθεστώς διαχείρισης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α σε αντίθεση με τα ισχύοντα διεθνώς, προσβάλει την επιστημονική, επαγγελματική και ανθρώπινη υπόσταση των εργαζομένων φυσικών και των υπολοίπων θετικών επιστημόνων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και υποβαθμίζει σε ανησυχητικό βαθμό την ποιότητα των έργων συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων.
 
Κύριε Υπουργέ, 
γνωρίζοντας την υψηλή σας εκτίμηση για την Επιστήμη και την Επιστημονική γνώση, καθώς και την εκφρασμένη αντίθεσή σας στην εξυπηρέτηση των συντεχνιών, σας παρακαλούμε: 
•Να λάβετε μέτρα για την αποκατάσταση της εργασιακής αξιοπρέπειας των φυσικών και των υπολοίπων θετικών επιστημόνων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και να διαφυλάξετε την ισότιμη μεταχείρισή τους στους τομείς της ειδικότητάς τους με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους. Να επανεξετάσετε το ζήτημα της επιβαλλόμενης  συμμετοχής τους κατά τα διεθνή πρότυπα, σε θέματα γνωματεύσεων, εισηγήσεων, μελετών και σε επιστημονικές επιτροπές ή συμβούλια (ΚΑΣ), και τη δυνατότητα εξέλιξής τους σε όλες τις σχετικές διοικητικές θέσεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι παρότι οι φυσικοχημικές έρευνες αποτελούν σήμερα βασικό αντικείμενο των φυσικών επιστημόνων και τη βασική ειδικότητα που ασχολείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στην έρευνα και συντήρηση των μνημείων, για τους φυσικούς εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν προβλέπεται καμιά θέση ευθύνης.
• Προσβλέπουμε την παρέμβασή σας για την αλλαγή του ιδιότυπου καθεστώτος αντιμετώπισης των θετικών επιστημόνων στη ΔΣΑΝΜ, λόγω του θεσμικού ρόλου της,  που καθορίζει που καθορίζει τον υποδειγματικό τρόπο διαχείρισης των αρχαιολογικών μνημείων σε πανελλαδική κλίμακα.
•Να λάβετε μέτρα για τον επαναπροσδιορισμό των υπερδιευρημένων αρμοδιοτήτων του επαγγέλματος του συντηρητή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που αποδεδειγμένα οδήγησε στην απαξίωση των φυσικών και των υπολοίπων θετικών επιστημόνων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και υποβαθμίζει την ποιότητα των διεργασιών έρευνας και συντήρησης, που εκτελούνται χωρίς διεπιστημονικά κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατήρηση των μνημείων στον ελλαδικό χώρο.
• Να ελέγξετε τη νομιμότητα της χορήγησης αντιστοιχίας σε πτυχιούχους ΠΕ της αλλοδαπής με πτυχία ΠΕ ΣΑΕΤ, με παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και τη νομιμότητα κατοχής και διεκδίκησης υψηλόβαθμων θέσεων στο ΥΠ.ΠΟ.Α με ακαθόριστα γνωστικά προσόντα, από  άλλες ειδικότητες με πιστοποιημένες γνώσεις και εμπειρία.
•Να λάβετε μέτρα για την αναβάθμιση του ρόλου των εργαστηρίων έρευνας, με την αυτονόμησή τους από τα εργαστήρια συντήρησης, για την ενίσχυση των ερευνητικών δομών του ΥΠ.ΠΟ, με εξοπλισμό και  τον απαραίτητο αριθμό φυσικών και θετικών επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων. Παρακαλούμε για την επαναφορά του Κέντρου Λίθου, τη μοναδική ερευνητική δομή του ΥΠ.ΠΟ.Α. που λειτουργούσε σε επίπεδο βασικής έρευνας από 6 διαφορετικές ειδικότητες και των δύο χημικών εργαστηρίων του ΕΑΜ και του ΑΜΘ, στην προ του 2014 κατάστασή τους. 
Κύριε Υπουργέ, προσβλέπουμε στην παρέμβασή σας, ώστε να διαφυλαχθούν τόσο τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας, όσο και η εύρυθμη λειτουργία του ΥΠΠΟ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση