Ανακοίνωση σχετικά με την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΑΕ - ΔΔΕ

Ανακοίνωση σχετικά με την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΑΕ - ΔΔΕ

 

Αθήνα, 5/8/2021

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ανάγκη στελέχωσης των δομών ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ - Παράλληλη στήριξη) από τους. Τα λειτουργικά κενά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία βασίζονται στις ώρες πρώτης Φυσικούς Ειδικής Αγωγής ΠΕ04.01.ΕΑΕ ανάθεσης. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα που παραθέτουμε παρακάτω η ΔΔΕ αρμοδιότητας σας πρέπει να δηλώσει κατά προτεραιότητα ΠΕ04.01 έναντι των λοιπών κλάδων ΠΕ04.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΑ 72322/Δ2/11-6-2020, ΦΕΚ 2265/Β/12-6-2020

 

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ

1

2

2

5

ΧΗΜΕΙΑ

-

1

1

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

1

1

3

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1

2

-

3

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ

Σύμφωνα με την ΥΑ 68755/Δ3/26-4-2017, ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017, ΑΔΑ:Ψ0Ν24653ΠΣ-25Σ. Στο θέμα αναφέρονται και οι εγκύκλιοι 80813/Δ3/25-6-2020 και 83301/Δ3/30-6-2020 του ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα με την ΥΑ 136986/Δ3/20-8-2018 (ΦΕΚ 3791/Β/3-9-2018) όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 4140/Β/20-9-2018 και ΦΕΚ 723/Β/4-3-2019

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΓΥΜΝ

Β ΓΥΜΝ

Γ ΓΥΜΝ

Δ ΓΥΜΝ

Α ΛΥΚ

Β ΛΥΚ

Γ

ΛΥΚ

Δ ΛΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ

1

1

2

1

2

1

1

2

11

ΧΗΜΕΙΑ

-

1

-

1

1

1

1

-

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

1

-

1

1

-

-

-

4

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1

1

1

-

-

-

-

-

3

 

 

 

Σύμφωνα με τις αναθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία ισχύουν τα εξής:

Υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 85980/Δ2, 04-7-2020), Υπουργική Απόφαση(10-08-2020)

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Όπως γίνεται αντιληπτό ο κλάδος των φυσικών ειδικής αγωγής είναι ο μοναδικός κλάδος των ΠΕ04 που μπορεί να διδάξει ως β΄ ανάθεση όλα τα μαθήματα ΠΕ04 και επιπλέον το μάθημα των Μαθηματικών.

Άρα είναι ο μοναδικός κλάδος που αν προηγηθεί δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η γ΄ ανάθεση (η οποία ενεργοποιείται μόνο μετά από τις 30 Σεπτέμβρη) για να συμπληρωθεί το ωράριο. Οι ΠΕ04.01 είναι οι εκπαιδευτικοί που μπορούν λόγω των αναθέσεων να καλύψουν ΠΛΗΡΩΣ τις δομές ειδικής αγωγής με το νόμο να αναγνωρίζει την αυξημένη κατάρτιση τους σε όλες τις θετικές επιστήμες.

Ο κλάδος των Φυσικών γενικής και ειδικής αγωγής υπέστη τη μεγαλύτερη αδικία όσο αναφορά την κατανομή των οργανικών κενών με αποτέλεσμα τον εξοβελισμό μας από τους μόνιμους διορισμούς. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι φυσικοί γενικής αγωγής έλαβαν μόνο 87 θέσεις έναντι των 305 για τους χημικούς, και των 424 για τους βιολόγους. Οι συνάδελφοι που επί σειρά ετών έχουν βρεθεί σε όλα τα σημεία της Ελλάδας προκειμένου να στηρίξουν την εκπαίδευση δεν μπορούν να στερηθούν και το δικαίωμα της αναπλήρωσης.

 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο νόμος των οργανικών κενών είναι παράνομο να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των λειτουργικών κενών καθώς ο νομοθέτης ορθώς διαχωρίζει τις δύο διαδικασίες.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την τήρηση της νομοθεσίας και τη ορθή δήλωση λειτουργικών κενών ειδικής αγωγής κατά προτεραιότητα σε φυσικούς ΕΑΕ, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια