Ανακοίνωση της Επιτροπής Παιδείας

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παιδείας

 

Logo

Αναφερόμαστε στο άρθρο του κ. Λακασά Α., με τίτλο: «Μαθητές: Τεστ γνώσεων για το γυμνάσιο και το λύκειο. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό και το γυμνάσιο θα εξετάζονται σε Γλώσσα, Μαθηματικά και ακόμη ένα μάθημα.», που δημοσιεύθηκε στον ιστόχωρο της εφημερίδαςΕικόνα που περιέχει γραμματοσειρά, κείμενο, γραφικά, γραφιστική

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα, την 7_10_2023.

Μελετώντας το άρθρο, προκύπτουν οι ακόλουθες ερωτήσεις, τις οποίες θεωρούμε εύλογες και οι οποίες απευθύνονται στο Ι.Ε.Π. και στα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., όπως αναφέρει το δημοσίευμα:

  1. Πού διαφοροποιούνται τα νέα διαγνωστικά τεστ στο ελληνικό σχολείο από τη λεγόμενη «ελληνική PISA»; 

  2. Με ποιά κριτήρια επιλέχθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα που θα εξετάζονται στα τεστ αυτά;

  3. Ποια είναι η λογική της επιλογής του 3ου γνωστικού αντικειμένου, που θα εξετάζεται στα τεστ αυτά, μεταξύ των Φυσικών Επιστημών και της Πληροφορικής; Πώς θα επιλέγεται τελικά το 3ο εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο;

  4. Θα είναι ανώνυμα τα τεστ αυτά;

  5. Ποια μεταδεδομένα θα συνοδεύουν τα αποτελέσματα των τεστ αυτών (π.χ. Σχολείο);

  6. Με ποιόν τρόπο τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα οδηγήσουν σε διαφοροποιημένη διδασκαλία, μέσα στην τάξη, με βάση το επίπεδο κάθε ομάδας μαθητών, αφού, τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα είναι «ανωνυμοποιημένα»;

  7. Ποια είναι η σύνδεση του διαγνωστικού τεστ, που μπορεί να δίνεται στα παιδιά στην αρχή της χρονιάς, με τα αποτελέσματα αυτών των τεστ, αφού, τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα είναι «ανωνυμοποιημένα»;

  8. Οι συνάδελφοι που σχεδιάζουν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 4.000 εκπαιδευτικά σενάρια είναι όσες και όσοι εντάχθηκαν στο μητρώο εμπειρογνωμόνων που προβλέπει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ; Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους; Έχει αρχίσει η συγγραφή των σεναρίων;

  9. Με ποιόν τρόπο, η/ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να αξιοποιεί τα παραπάνω εκπαιδευτικά σενάρια ώστε, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα σπουδών, να κάνει διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στην τάξη, ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητριών/μαθητών;

Θέτουμε τις παραπάνω ερωτήσεις, πριν τη θεσμοθέτηση αυτών των τεστ, με αφορμή το δημοσίευμα, προκειμένου να καταστήσουμε σαφή τη διάθεση συνεργασίας μας τόσο με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., όσο και με το Ι.Ε.Π.. Προφανώς έχουμε άποψη, επιδίωξή μας όμως είναι η συνεργασία και ο γόνιμος διάλογος.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023

Η Επιτροπή Παιδείας

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια