ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2022

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2022

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2022

ΘΕΜΑ Α

Περιλαμβάνει απλές ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης της θεωρίας.

ΘΕΜΑ Β

Περιλαμβάνει τρείς ανεξάρτητες ασκήσεις με δεδομένους ποσοτικούς συσχετισμούς μεγεθών και ένα ζητούμενο κατά περίπτωση. Η επεξεργασία τους απαιτεί ιδίως του Β1 γνώση των αντίστοιχων πεδίων της ύλης και προσεκτική εφαρμογή των κατάλληλων εξισώσεων χωρίς εξεζητημένους μαθηματικούς υπολογισμούς.

ΘΕΜΑ Γ

Αναφέρεται σε φαινόμενο ηλεκτρομαγνητιής επαγωγής το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια στα στάδιά του και οι απαντήσεις στα 4 επι μέρους ερωτήματα απαιτούν σε βάθος κατανόηση της θεωρίας και ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης για αιτιολόγηση των φαινομένων και εφαρμογή των κατάλληλων εξισώσεων με προσεκτική μαθηματική επεξεργασία.

ΘΕΜΑ Δ

Απαιτητικό πρόβλημα  στη μηχανική του στερεού σώματος που κατά πάγια τακτική περιλαμβάνει διάταξη -όχι πολύπλοκη- που η επεξεργασία της απαιτεί τη λύση δύο επιμέρους ασκήσεων. Οι διαγωνιζόμενοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στο χειρισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων φυσικών εννοιών και τη διατύπωση των σχετικών νόμων με εξισώσεις που απαιτούν διακριτότητα των μεγεθών που υπεισέρχονται.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Τα θέματα δεν θα αιφνιδιάσουν τους μαθητές που διαθέτουν τη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπισή τους καθώς κινούνται στα πλαίσια της ύλης και των αντίστοιχων εφαρμογών της όπως αυτά διδάχτηκαν.

Οι διατυπώσεις των θεμάτων είναι ακριβείς, χωρίς ασάφειες με επαρκές λεξιλόγιο χωρίς πλεονασμούς σε εκφράσεις και δεδομένα.

Το σύνολο των θεμάτων απαιτεί απαντήσεις αντλώντας τα επιμέρους από ολόκληρο το εύρος της ύλης που διδάχτηκε και με βαθμό ανάλογο της βαρύτητας κάθε κεφαλαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η βαθμολογική ποσόστωση με ομοιόμορφη διασπορά στην έκταση της ύλης.

Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων αυξάνει φυσιολογικά από το Α έως το Δ δίνοντας το χαρακτηρισμό ως θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας με εντοπισμένες περιοχές μεγαλύτερης δυσκολίας στο θέμα Β1 που απαιτεί κατανόηση των φαινομένων και λεπτομερή επεξεργασία καθώς και στα ερωτήματα Δ2 και Δ3 του Δ θέματος. Το θέμα Γ εξετάζει με πληρότητα όλες τις πτυχές των φαινομένων του αντιστοίχου κεφαλαίου.

Η έκταση των θεμάτων επιτρέπει σε συνάρτηση με το βαθμό δυσκολίας τους την επεξεργασία τους στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης αναφερόμενοι πάντοτε σε διαγωνιζόμενους που έχουν προετοιμαστεί για το σκοπό αυτό.

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των λύσεων και η επισήμανση ειδικότερων λεπτομερειών σε θέματα που ενδεχομένως ανακύψουν.

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια