ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΔΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΔΕ

Αθήνα, 11/8/2022

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση μαζικών διορισμών στον κλάδο της εκπαίδευσης για δεύτερο συνεχόμενο σχολικό έτος. Προσδοκούμε δε ότι οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών θα συνεχιστούν με υψηλούς ρυθμούς και τα επόμενα σχολικά έτη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι ανάγκες στα σχολεία είναι τεράστιες, όπως φαίνεται τόσο από τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων, όσο και από τον αριθμό των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια. Ένας μεγάλος αριθμός αναπληρωτών αναμένεται να καλύψει και εφέτος τις υπάρχουσες ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε προβληματισμένοι από τον διορισμό μόνον 57 μονίμων Φυσικών ειδικότητας ΠΕ04.01, αριθμός που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας ενός βασικού μαθήματος, πανελλαδικώς εξεταζόμενου, που έχει τις περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα στις Φυσικές Επιστήμες του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ04.

Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός συνταξιοδοτήσεων στην ειδικότητα των Φυσικών ΠΕ04.01 τείνει διαρκώς αυξανόμενος, υπερβαίνοντας τους 2.500. Οι συνταξιοδοτήσεις της ειδικότητας, όπως καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά, σε συνδυασμό με τις προσλήψεις αναπληρωτών Φυσικών συνολικά (σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση) αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι τα κενά στην ειδικότητά μας είναι τεράστια.

Με δεδομένη την δικαιολογημένη απογοήτευση και αγανάκτησή μας, όπως και την απορία όλης της σχολικής κοινότητας, θα θέλαμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την εν τοις πράγμασι βίαιη ανακατανομή οργανικών θέσεων που έχει ήδη προκύψει στα σχολεία αφενός, αλλά και τα προβλήματα στην ποιοτική διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου αφετέρου.

Αναπόφευκτα, αυτή η διαδικασία προκαλεί την αντικατάσταση των Φυσικών που συνταξιοδοτούνται από Βιολόγους, Χημικούς και Γεωλόγους, με αποτέλεσμα να διδάσκεται στο εξής μεγάλο μέρος των ωρών του μαθήματος της Φυσικής από άλλες ειδικότητες, που δεν γνωρίζουν επαρκώς το διδακτικό αντικείμενο, πράγμα που προδήλως αποβαίνει εις βάρος των μαθητών.

Τα εναπομείναντα κενά είναι πάρα πολλά και ελπίζουμε πριν το τέλος Αυγούστου να καλυφθούν, ούτως ώστε ο/η μαθητής/τρια πηγαίνοντας στο σχολείο να βρει το αυτονόητο, δηλαδή να τον περιμένει στην τάξη ο κατάλληλος εκπαιδευτικός. Με βάση τους διορισμούς που πραγματοποιούνται, είναι μαθηματικώς βέβαιο πως, κυρίως στην περιφέρεια, θα υπάρξει μια στρεβλή κατάσταση στην κατανομή των ωρών για συμπλήρωση ωραρίου των νεοδιόριστων συναδέλφων, με αποτέλεσμα ειδικά στο Λύκειο το μάθημα της Φυσικής να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Δηλώνουμε ξανά σε όλους τους τόνους ότι δεν νοείται διδασκαλία μαθήματος προσανατολισμού από εκπαιδευτικό που δεν το έχει πρώτη ανάθεση.

Έχοντας αντιληφθεί τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών που ακολουθήθηκε στην κατανομή των θέσεων του κλάδου ΠΕ04 με πρώτη ανάθεση σε ομάδα σχολείων, ζητούμε αυτονόητα την εφαρμογή του και στην τοποθέτηση των νεοδιόριστων ΠΕ04. Η πρότασή μας, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών/τριών μας αλλά και την ίση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας του κλάδου των ΠΕ04, είναι να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία τοποθέτησης των νεοδιόριστων με μαθήματα πρώτης ανάθεσης στον απαιτούμενο αριθμό ωρών, ακόμα και αν απαιτηθεί να πάνε σε δύο σχολεία ή ακόμη και σε ομάδα γειτονικών σχολείων.

Αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο αλλά κυρίως για την ποιότητα της εκπαίδευσης, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις ως προς την άνιση κατανομή των οργανικών κενών που εφαρμόστηκε στους μόνιμους διορισμούς μεταξύ των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 και προκάλεσε εύλογη απορία στον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας, σε πρώτη φάση βάσει των οργανικών/λειτουργικών κενών που στοιχειοθετούνται από τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ.

Οι διορθωτικές κινήσεις πρέπει και μπορούν να γίνουν ως εξής:

α. Συμπληρωματικός διορισμός μονίμων Φυσικών ΠΕ04.01 για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της αδικίας στον κλάδο.

β. Αυξημένη πρόσληψη αναπληρωτών Φυσικών ΠΕ04.01 για το σχολικό έτος 2022-2023, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, ώστε να καλύπτεται πλήρως η διδασκαλία Φυσικής Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού στα Λύκεια από καθηγητές με Α΄ ανάθεση

γ. Οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι Βιολόγοι, Χημικοί και Γεωλόγοι να διδάσκουν μαθήματα Α΄ ανάθεσης στις κατ’  ελάχιστον ώρες που αντιστοιχούν στην οργανική θέση και να μη συμπληρώνουν ωράριο με ώρες Φυσικής πριν συμπληρωθούν οι ώρες αυτές και, πάντως, σε καμία περίπτωση το ωράριο να μη συμπληρώνεται με ώρες προσανατολισμού.

Θα ήταν χρήσιμο και εποικοδομητικό να υπάρξει μια δια ζώσης συνάντηση με το Υπουργείο, ώστε μέσα από τον διάλογο να μελετήσουμε ουσιαστικά και από κοινού τρόπους επίλυσης των ανισοτήτων που εμφανίζονται, οι οποίες οδηγούν συναδέλφους σε ανεργία και κυρίως απειλούν την ποιοτική και σωστή διδασκαλία της Φυσικής στα παιδιά μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας
Ευστράτιος Θεοδοσίου Παρασκευή Κλειδέρη

 

                                                                     

                                                                                   

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια