International Young Physicists Tournament

International Young Physicists Tournament

Τι είναι ο διαγωνισμός I.Y.P.T. ;

 

Ο διαγωνισμός International Young Physicists’ Tournament είναι ένας ομαδοσυνεργατικός διαγωνισμός Φυσικής, μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απ’ όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι μαθητές παρουσιάζουν τις λύσεις τους σε 17 επιστημονικά προβλήματα που έχουν προετοιμάσει για αρκετούς μήνες (γνωρίζουν εξαρχής τα προβλήματα που θα διαγωνισθούν). Η κάθε λύση αξιολογείται από άλλους μαθητές και οι επιδόσεις τους βαθμολογούνται από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες εκπαιδευτικούς.

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος?

Στον διαγωνισμό I.Y.P.T. μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 16-18 ετών, δηλαδή που φοιτούν στην Α’ Λυκείου έως και την Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, αρκεί να φοιτούν σε σχολείο στην Ελλάδα, ιδιωτικό ή δημόσιο.

Πώς παίρνει μέρος κάποιος στον διαγωνισμό?

Στον διαγωνισμό αρχικά δηλώνει ο καθένας ατομική συμμετοχή. Στο τέλος θα συγκροτηθεί μία εθνική ομάδα 5 μαθητών.

Πώς συγκροτείται η ελληνική ομάδα?

Κάθε χώρα μπορεί να αποστείλει μία εθνική ομάδα των 5 ατόμων. Για την επιλογή της ελληνικής ομάδας κάθε μαθητής που λαμβάνει μέρος αξιολογείται μέσα από εργασίες και παρουσιάσεις που καλείται να κάνει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ομάδα καθηγητών της ΕΕΦ αξιολογεί τη δουλειά τους και μέσω ψηφοφορίας καθορίζει τη σειρά κατάταξης του κάθε μαθητή. Οι 5 πρώτοι συγκροτούν τη βασική ομάδα. Η σειρά των μαθητών ενδέχεται να αλλάζει μέσα στη χρονιά, ανάλογα με την πορεία του κάθε μαθητή.

Απαιτείται η συναίνεση ή η συμμετοχή των καθηγητών του σχολείου?

Όχι απαραίτητα. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών υποστηρίζει τους μαθητές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους με workshops κτλ. Κάθε βοήθεια βέβαια είναι επιθυμητή.

Πώς εκπαιδεύονται οι μαθητές?

Οι μαθητές αρχικά εκπαιδεύονται από καθηγητές της ΕΕΦ ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω τηλεδιασκέψεων. Επομένως δεν έχει σημασία ο τόπος διαμονής του κάθε μαθητή, θα εκπαιδεύονται όλοι μαζί.

Μένω σε απομακρυσμένη περιοχή, μπορώ να πάρω μέρος?

Οι μαθητές δουλεύουν αρχικά διαδικτυακά (μέσω Google drive) και για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Στις ομάδες  δίνονται  εργασίες  οι  οποίες  πρέπει  να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και αξιολογούνται. Για τον τελικό διαγωνισμό απαιτείται η φυσική παρουσία της ομάδας.

Τι είδους προβλήματα-εργασίες καλούνται να λύσουν οι ομάδες?

Τα προβλήματα προέρχονται από όλους τους τομείς της Φυσικής και είναι υψηλού επιπέδου, ενώ διατυπώνονται με πολύ ανοικτό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να διερευνηθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και ως εκ τούτου να υπάρχουν και διάφοροι τρόποι χειρισμού τους. Τα προβλήματα είναι τέτοια ώστε να μην μπορούν να επιλυθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, ούτε απαιτείται η απομνημόνευση θεωριών και εξισώσεων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε ένα διαγώνισμα. Αυτό που προωθείται είναι η βιωματική μάθηση και ο επιστημονικός τρόπος προσέγγισης.

Ποιο είναι το όφελος της συμμετοχής?

Οι μαθητές μέσω του διαγωνισμού αποκτούν σημαντικές δεξιότητες όπως:

Εκτέλεση πειραμάτων

Έρευνα & Ανάλυση δεδομένων

Εμβάθυνση στη θεωρία

Συνεργατική μάθηση

Παρουσίαση εργασίας

Εμπειρία σε debates

Ρητορικές δεξιότητες

Γλωσσικές δεξιότητες

Επικοινωνία με μαθητές άλλων χωρών

Ποια είναι η διαδικασία του αγώνα?

Οι ομάδες χωρίζονται σε τριάδες και συμμετέχουν σε ένα Fight. Κάθε Fight χωρίζεται σε 3 Stages. Σε κάθε Stage οι ομάδες αναλαμβάνουν κυκλικά από έναν ρόλο (Reporter – Opponent – Reviewer) και προσπαθούν να κερδίσουν τους περισσότερους βαθμούς.  

Ποιος είναι ο ρόλος του Reporter?

Ο Reporter καλείται να παρουσιάσει ένα πρόβλημα που έχει επιλέξει ο Opponent.  Η προετοιμασία της παρουσίασης έχει γίνει κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Η επιτυχημένη παρουσίαση κρίνεται από τον τρόπο παρουσίασης, τη σχεδίαση και εκτέλεση πειραμάτων (όπου χρειάζεται), τη μελέτη όλων των σημαντικών παραμέτρων, την ανάλυση των μετρήσεων, την ανάπτυξη της θεωρίας και τα σωστά συμπεράσματα.

Ποιος είναι ο ρόλος του Opponent?

Ο Opponent προκαλεί τον Reporter να παρουσιάσει ένα πρόβλημα. Ο Reporter ανεβαίνει στην σκηνή και κάνει την παρουσίαση του προβλήματος (report). Σκοπός του Opponent είναι να εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις του Reporter στην παρουσίασή του, στα πειράματα, στη θεωρία, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων κ.α. Έπειτα, ανεβαίνει στην σκηνή με τον Reporter και ακολουθεί μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate).

Ποιος είναι ο ρόλος του Reviewer?

Ο Reviewer παρακολουθεί την όλη διαδικασία, δηλαδή την παρουσίαση του Reporter, την κριτική του Opponent και τη συζήτηση μεταξύ τους. Κάνει ερωτήσεις και στους δύο και αξιολογεί τόσο τον Reporter, όσο και τον Opponent, αναφέροντας τα υπέρ και τα κατά του καθενός. Κυρίως προσπαθεί να είναι αντικειμενικός και να αναδείξει τα λάθη των δύο αντιπάλων του.

Πότε ξεκινά η διαδικασία προετοιμασίας?

Η διαδικασία συγκρότησης των ομάδων και η προετοιμασία τους ξεκινά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Ο τελικός διαγωνισμός διεξάγεται το καλοκαίρι, σε διαφορετική χώρα κάθε φορά.

Έλαβα μέρος στον Ι.Υ.Ν.Τ. και πλέον ξεπέρασα το όριο ηλικίας. Μπορώ να πάρω μέρος στον Ι.Υ.Ρ.Τ.?

Οι μαθητές που πήραν μέρος στον Ι.Υ.Ν.Τ. έχουν το πλεονέκτημα της εμπειρίας πάνω σε παρόμοιο διαγωνισμό. Μπορούν να λάβουν μέρος, αλλά θα αξιολογηθούν όπως και οι υπόλοιποι μαθητές για να λάβουν σειρά κατάταξης.

Πώς μπορεί να προετοιμαστεί η ομάδα?

Εκτός από τον τελικό διαγωνισμό, αρκετές χώρες διεξάγουν αγώνες προετοιμασίας. Η ελληνική ομάδα λαμβάνει μέρος σε αυτούς, στα πλαίσια της απόκτησης εμπειρίας πάνω στα θέματα του διαγωνισμού.

Δεν μπήκα στη βασική ομάδα. Μπορώ να διαγωνιστώ?

Στον τελικό διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος οι 5 πρώτοι μαθητές, στη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες που διεξάγουν κάποιες χώρες.

Ποιες χώρες λαμβάνουν μέρος στον Ι.Υ.Ρ.Τ.?

Στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος 47 χώρες και κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός τους. Αλφαβητικά οι χώρες αυτές είναι:

από Ευρώπη: Austria – Belarus – Bulgaria – Croatia - Czech – France – Germany – Greece – Hungary – Netherlands - North Mac. – Poland – Romania – Serbia – Slovakia – Slovenia – Sweden – Switzerland – Ukraine - U. K.

από Ασία: Bangladesh – China – Georgia – India – Indonesia – Iran – Kazakhstan – Macao – Malaysia – Pakistan – Russia – Singapore - S. Korea – Taipei – Thailand - Turkey

από Αμερική: Brazil – Canada – Chile – Ecuador – Mexico - U.S.A.

από Αφρική: Kenya – Nigeria - S. Africa

από Ωκεανία: Australia – N. Zealand

Που θα βρω περισσότερες πληροφορίες?

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στη σελίδα στο facebook: iypt Hellas

ή επικοινωνώντας με τον εκπρόσωπο του διαγωνισμού κ. Απόστολο Μιχαλούδη στο michaloudis@yahoo.com ή στο 6947401747.

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια