Διαγωνισμός: Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή

Διαγωνισμός: Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
ΜΕ ΘΕΜΑ:
Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Όλες οι ομάδες του διαγωνισμού, μαθητές και εισηγητές, παραλαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και σε περίπτωση βράβευσης τους, την αντίστοιχη βεβαίωση για το βιογραφικό τους σημείωμα και οιαδήποτε χρήση.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ανακοινώνει την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Η Καθαρη Ενεργεια στη μαχη για την Κλιματική Αλλαγή» τον Ιανουάριο 2021.

Η ΕΕΦ με την διοργάνωση του διαγωνισμού (με την έγκριση του Υπ. Παιδείας αρ. πρωτ. Φ15/ 150821/ Δ2/ 05-11-2020) αποσκοπεί στο να αποκτήσουν όλοι οι νέοι της χώρας την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου τους είτε της περιοχής τους.

Επιθυμούμε η συμμετοχή στον διαγωνισμό, να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας φέρνοντας σε άμεση επαφή την επιστημονική κοινότητα σε θέματα καθαρής ενέργειας με τους νέους, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης αλλά και τον εμπλουτισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων με νέες ιδέες.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους που φοιτούν στη Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση Πανελλαδικά και έχει ως στόχο την παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων οι οποίες προάγουν τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) καθώς και την υλοποίηση τους.

Η διεξαγωγή του πραγματοποιείται με την δημιουργία ομάδων νέων (μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου/ φοιτητών/ σπουδαστών).

Συντονιστές στην διεξαγωγή είναι οι καθηγητές Φυσικής ή άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ερευνητική δραστηριότητα που συνάδει με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), όρισε ένα σύνολο 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).

Το νέο αυτό σχέδιο με την ονομασία «Σχέδιο 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», έχει ως σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας σε οποιαδήποτε μορφή της, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και την ευημερία του πλανήτη.

Ο 7ος Στόχος (SDG7) του σχεδίου αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσβασης “φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους” μέχρι το 2030. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει μερικές από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
 • Σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.
 • Διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία καθαρής ενέργειας-συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων-και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.
 • Επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης τους.

Σκοπός

Ο Διαγωνισμός έχει ως σκοπό την δημιουργική κινητοποίηση των νέων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διάθεση πόρων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα, προς όλες τις τοπικές κοινότητες Πανελλαδικά με απώτερο στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Καθαρής Ενέργειας για όλους.

Κάποιες από τις δράσεις που υπηρετούν τον σκοπό αυτό είναι οι παρακάτω:

 • Αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας
 • Επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή και στην κατανάλωση της
 • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κ.α.)
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέσω κανόνων Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και χρήσης Παθητικών Συστημάτων
 • Αποθήκευση Καθαρής Ενέργειας (αντησιοταμίευση, κυψέλες καυσίμου κ.α.)
 • Λειτουργία Υβριδικών Συστημάτων
 • Οργάνωση και λειτουργία “Ενεργειακών Κοινοτήτων” και ενεργοποίηση του θεσμού του ενεργειακά υπεύθυνου σε ενεργοβόρες δομές (μεγάλα κτίρια, συμπλέγματα κτιρίων, κ.α.)

Στόχος

Ο Διαγωνισμός επιδιώκει την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την μείωση των βλαβερών ρυπογόνων εκπομπών και την ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εθνική κλίμακα.

Οι δράσεις που υπηρετούν τον σκοπό αυτό είναι οι παρακάτω:

 • Οργάνωση περιοδικών webinars για τις θεματικές ανάγκες των συμμετεχουσών ομάδων
 • Οργάνωση webinars για την κατάρτιση των συντονιστών καθηγητών σε θέματα Καθαρής Ενέργειας
 • Την ένταξη παρουσιάσεων των βραβευμένων εργασιών στα ετήσια «Θερινά Σχολεία» της ΕΕΦ, για την προαγωγή των στόχων του Διαγωνισμού και τη διάχυση της γνώσης σε περισσότερους νέους
 • Την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών (Δημοτικές αρχές κ.α.) μέσω:

α) καμπάνιας ενημέρωσης με καταρτισμένους ομιλητές για την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών

β) την ενεργή συμμετοχή τους κατά την υλοποίηση των εργασιών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού οι ομάδες δηλώνουν συμμέτοχη αποστέλλοντας την περίληψη του θέματος που θα αναπτύξουν αναφέροντας συνοπτικά τα βασικά σημεία της πρότασης τους τα οποία είναι τα παρακάτω:

 • Συνοπτική περιγραφή του έργου
 • Σύνδεση της ιδέας με μία τουλάχιστον από τις ενότητες του SDG7
 • Αντικειμενικούς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Επαφή και δήλωση ενδιαφέροντος από δημόσιους φορείς (τον Δήμο, κυρίως αν αναφερθείτε σε κτίριο της κυριότητας του)
 • Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης (σε επίπεδο προθέσεων αρχικά).
 • Αποστολή της αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένη (δείτε παρακάτω την αίτηση)

*Η περίληψη θα πρέπει να αναπτύσσεται σε 250-300 λέξεις.

Στην δεύτερη φάση του Διαγωνισμού ακολουθεί η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης:

 • Λεπτομερής περιγραφή του έργου με μορφή εργασίας
 • Λήψη μετρήσεων πριν και στο τέλος των εργασιών (εκτιμήσεις)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Κατασκευαστική μελέτη
 • Χρονοδιάγραμμα εργασιών
 • Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης
 • Επιστολές στήριξης (οικονομικής ή/και τεχνικής) από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς

*Η εργασία να αναπτύσσεται σε 1.500 λέξεις (ελάχιστο όριο).

**Η Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Ε.Φ. θα έχει υποστηρικτικό ρόλο συμβούλου για όποιες ομάδες το επιθυμούν ή κριθεί απαραίτητο.

Προβολη - Προωθηση

Για τις ανάγκες προώθησης και ανάδειξης του Διαγωνισμού η ΕΕΦ θα διατηρεί στον ιστότοπό της (www.eef.gr) ενότητα προβολής του διαγωνισμού και υλικού που σχετίζονται με αυτόν.

Επίσης, θα υπάρχουν παρουσιάσεις με ομιλίες και βίντεο-προβολές σχετικά με τον διαγωνισμό και την επέκτασή του σε όλη την ελλαδική επικράτεια, σε συνεργασία πάντα με διακεκριμένους ομιλητές.

Παράλληλα, θα γίνονται σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Ε.Φ. κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι ομάδες, θα κληθούν να δημιουργήσουν προφίλ της πρότασης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.) στα πλαίσια προβολής και ανάδειξης της πρότασης τους και των δράσεων τους.

'Επαθλα – Βεβαιώσεις – Διεθνείς Διαγωνισμοί

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης, όπου οι τρεις καλύτερες ομάδες θα προκριθούν στην δεύτερη φάση.

Επίσης, για τους επιλαχόντες του διαγωνισμού θα διοργανωθούν επισκέψεις σε ενεργειακά πάρκα και πρότυπες μονάδες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με σκοπό την άμεση επαφή, ενημέρωση και συζήτηση των νέων με τους ειδικούς του κλάδου.

Βραβευμένα Σχέδια Δράσης και Αποτελέσματα Μείωσης Εκπομπών των υλοποιημένων Προτάσεων θα διαχέονται στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, μέσω του BSEC – GEN και διεθνώς μέσω του UNAI Hub SDG7.

Εκπρόσωποι των βραβευμένων Ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και ανάληψης κοινής δράσης με ομάδες από άλλους διεθνείς οργανισμούς (BSEC, UNAI hub SDG7, UNEP, κλπ.), με την προϋπόθεση εξασφάλισης των αναγκαίων δαπανών από εθνικές χορηγίες ή διεθνή προγράμματα.

Για τους συντονιστές καθηγητές, διευθυντές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παραδίδεται βεβαίωση συμμετοχής για χρήση στο βιογραφικό τους σημείωμα.

Υποβολή Συμμετοχής

Για υποβολή συμμετοχής ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Συμπλήρωση αίτησής συμμετοχής
 • Περίληψη εργασίας

Τα οποία θα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: cleanenergy.eef@gmail.com, με τίτλο: Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό: «Η Καθαρη Ενεργεια στη μαχη για την Κλιματικη Αλλαγη».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΕΦ στα τηλέφωνα 210 3635701 & 2103610690, καθημερινά 10:00 - 14:00 και με τους Υπεύθυνους της οργανωτικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Χρήστο 6944157992 καθημερινά 10:00 - 14:00  και την κα. Μαστοροπούλου Ειρήνη 6942588704 καθημερινά 16:00 - 20:00.

ή να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ε.Ε.Φ. https://www.eef.gr/.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Βραβεία 1ου Πανελληνιου διαγωνισμού«Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»:

https://www.eef.gr/articles/1os-panellinios-diagwnismos-kathari-energeia-maxi-klimatiki-allagi

Σχετικά με τον 7ο Στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ:

https://inactionforabetterworld.com/%CF%86%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κα. Βερούτη Μαρία, Φυσικός Msc Μικροηλεκτρονικής & Νανοτεχνολογίας ΔιχηΝΕΤ

κ. Βλαχογιάννης Σταύρος _ Επίτιμο μέλος της Ε.Ε.Φ. και εξειδίκευση σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Νέες Τεχνολογίες

κα. Καλτσίκη Τίνα, Νομικός Msc II Δίκαιο Περιβάλλοντος

Κόρας Ανδρέας, Φυσικός και ειδικός σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Λέκτορας στον Τομέα Αεροδυναμικής της Σχολής Ικάρων.

Δρ. Παπαγέωργας Παναγιώτης – Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Άννα Βαμβάκη: Νηπιαγωγός, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κ. Μακεδονίας
Νάτσκος Χρήστος: Δάσκαλος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………………………………….........
Δ/ΝΣΗ/Τ.Κ. …………………………………………………………………………......
ΠΟΛΗ / ΝΟΜΟΣ……………………………………………………………………......
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ………………………………………………………...
EMAIL…………………………………………………………………………………....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….............................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ..............................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (προσωπικό) ……………………………………………………......
E-MAIL (προσωπικό) ……………………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. …………………………………..

2. …………………………………..

3……………………………………

4…………………………………....

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ΘΕΡΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Περιφέρεια Αττικής και ΑΘΗΝΑ 9,84

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια