ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

H τράπεζα θεμάτων έχει επανεμφανιστεί ως καινοτομία στο Λύκειο, με στόχο την παροχή υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης, τη βελτίωση της κριτικής ικανότητας των μαθητών/τριών και την εμπέδωση μέσω του αναστοχασμού της ύλης.

Ιδιαίτερα στην Α΄ Λυκείου οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα στο ασφυκτικό δίωρο του ωρολογίου προγράμματος:

  • να καλύψουν τα γνωστικά κενά προηγουμένων τάξεων,
  • να διδάξουν τη νέα ύλη,
  • και παράλληλα να αντιμετωπίσουν μια απαιτητική τράπεζα θεμάτων.

Το επίπεδο δυσκολίας αρκετών θεμάτων, απέχει από το αντίστοιχο του σχολικού βιβλίου με αποτέλεσμα ο/η εκπαιδευτικός να αναγκάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τα θέματα της ΤΘΔΔ. Αν ο/η εκπαιδευτικός δεν διδάξει αρκετά θέματα από την ΤΘΔΔ και περιοριστεί στο σχολικό βιβλίο, οι μαθητές/τριες του θα δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Προτείνουμε :

1.Τα θέματα να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

α) σε εκείνα που θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση, και

β) σε εκείνα, τα οποία θα αξιοποιούνται από τον διδάσκοντα και τη διδάσκουσα για εμβάθυνση (μαθητές/τριες με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική, συμμετοχή σε ομίλους και μαθητικούς διαγωνισμούς), αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση. Αυτά τα θέματα μπορούν να επισημανθούν με έναν αστερίσκο.

2. Να δοθεί και φέτος η δυνατότητα για τρεις κληρώσεις, ώστε οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες να μπορούν να επιλέξουν θέματα που να ανταποκρίνονται στην τάξη τους.

3. Στα θέματα με αστερίσκο θα προτείναμε ενδεικτικά για την Α΄ Λυκείου να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:

11929, 11933, 12016, 12990, 12991, 12995, 13100, 13573, 13575, 13580, 13586, 13588, 13589, 13590, 13615, 13629, 13632, 13633, 13634, 13634, 13635, 13636, 13636, 13637, 13639, 13640, 13647, 13650, 13664, 13666, 13666, 13700, 13711, 13772, 13773, 13776, 13785, 14209, 14218, 14223, 14255, 14392, 14393, 14532, 14697, 13582, 13585, 13632, 13637, 13639, 13769, 13770, 13773, 13574, 13578, 13634, 13635, 13641.

Η Επιτροπή Παιδείας της ΕΕΦ

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια