Πρόταση Προγράμματος Διδασκαλίας Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόταση Προγράμματος Διδασκαλίας Φυσικής Γ Λυκείου

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Α.Π. 48

 

Σας αποστέλλουμε αναλυτική πρόταση προγράμματος διδασκαλίας της Φυσικής Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΕΦ. 5- ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 5.2 , 5.3 , 5.4

10 ΩΡΕΣ (7 ΩΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΜΗ

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ)

ΚΕΦ. 4- ΣΤΕΡΕΟ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.7 (ΕΚΤΟΣ Η ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΣΤΕΡΕΟΥ), 4.8 (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ)

20 ΩΡΕΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ (4.1,4.2) 6 ΩΡΕΣ

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ (4.3) 4 ΩΡΕΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6 ΩΡΕΣ

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (4.7) 1 ΩΡΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ (4.8) 3 ΩΡΕΣ

ΚΕΦ. 1 – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

(ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.2 , 1.3 , 1.5 ,1.6

16 ΩΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-Α.Α.Τ (1.1,1.2)

11 ΩΡΕΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.5) 3 ΩΡΕΣ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.6) 2 ΩΡΕΣ

ΚΕΦ. 2 – ΚΥΜΑΤΑ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2.2, 2.3, 2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.8

22 ΩΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (2.2) 7 ΩΡΕΣ

ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.3) 1 ΩΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.4) 5 ΩΡΕΣ

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (2.5) 7 ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.6) 1 ΩΡΑ

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1 ΩΡΑ

ΚΕΦ. 4 – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.7, 4. 8

4.9 , 4.10 , 4.11

16 ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΝΟΜΟΣ B/S (4.1 , 4,2) 1 ΩΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΟΜΟΥ B/S (4.3) 3 ΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ AMPERE (4.4) 2 ΩΡΕΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ (4.5) 1 ΩΡΑ

ΔΥΝΑΜΗ LORENZ – ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ Ο.Μ.Π (4.7 , 4.8) 4 ΩΡΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ Ο.Μ.Π (4.9) 1 ΩΡΑ

ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE (4.10) 2 ΩΡΕΣ

 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (4.11) 2 ΩΡΕΣ

ΚΕΦ. 5 – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

(ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5,5, 5.6 , 5.7 .

5.8 , 5.9 , 5.14

22 ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ (5.1, 5.2) 5 ΩΡΕΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (5.3) 5 ΩΡΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ LENZ – ΑΔΕ (5.4) 2 ΩΡΕΣ

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (5.5) 2 ΩΡΕΣ

AC ΤΑΣΗ-ΕΝΤΑΣΗ (5.6,5.7) 1 ΩΡΑ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΣΗ-ΤΑΣΗ (5.8) 1 ΩΡA ΝΟΜΟΣ JOULE-ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ AC (5.9) 2 ΩΡΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ (5.14) 4 ΩΡΕΣ

ΚΕΦ. 7 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

(ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7.6 , 7.7

 

ΣΥΝΟΛΟ: 120 Δ.Ω.

14 ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ (7.1,7.2) 3 ΩΡΕΣ

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (7.3) 4 ΩΡΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON – ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (7.4 , 7.5) 3 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (7.6) 2 ΩΡΕΣ

ΚΥΜΑΤΟΣΥΝ/ΣΗ SCHRODINGER (7.7) 2 ΩΡΕΣ

 

Ευελπιστούμε σε μία γόνιμη συνεργασία προς όφελος της εκπαίδευσης και των μαθητών μας.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.       Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

Ευστράτιος Θεοδοσίου                             Παρασκευή Κλειδέρη

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια