Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Σημαντικά Ψηφία Διαστατική Ανάλυση

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Σημαντικά Ψηφία Διαστατική Ανάλυση

Ευχαριστούμε τον κ. Μανόλη Δρή, Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Π. για το έργο του.

Είναι καλό να το έχουν οι συνάδελφοι όλων των βαθμίδων και οι μαθητές και φοιτητές.

Περιλαμβάνει διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων περί του συμβολισμού και της γραφής φυσικών συμβόλων κτλ

Όλες οι πήροφορίες στην προσωπική του ιστοσελίδα παρακάτω.

www.physics.ntua.gr/~dris/

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια