ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (IYPT - IYNT)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (IYPT - IYNT)

Το Physics World Cup είναι ο πιο συναρπαστικός ομαδοσυνεργατικός διαγωνισμός Φυσικής, μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απ’ όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι μαθητές παρουσιάζουν τις λύσεις τους σε 17 επιστημονικά προβλήματα που έχουν προετοιμάσει για αρκετούς μήνες. Η κάθε λύση αξιολογείται από άλλους μαθητές και οι επιδόσεις τους βαθμολογούνται από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες στον τομέα της Φυσικής.

Τα προβλήματα προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους των Φυσικών Επιστημών και είναι μερικές φορές διεπιστημονικά, ενώ διατυπώνονται με πολύ ανοικτό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να διερευνηθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και ως εκ τούτου να υπάρχουν και διάφοροι τρόποι χειρισμού τους. Τα προβλήματα είναι τέτοια ώστε να μην μπορούν να επιλυθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, ούτε απαιτείται η απομνημόνευση θεωριών και εξισώσεων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε ένα διαγώνισμα. Αυτό που προωθείται είναι η βιωματική μάθηση και ο επιστημονικός τρόπος προσέγγισης.

45 χώρες απ’ όλο τον κόσμο συμμετέχουν ήδη στον διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται τα τελευταία 33 χρόνια.

Οι μαθητές μέσω του διαγωνισμού αποκτούν σημαντικές δεξιότητες όπως:

  •  Εκτέλεση πειραμάτων
  •  Έρευνα – Ανάλυση δεδομένων
  •  Εμβάθυνση στη θεωρία
  •  Συνεργατική μάθηση
  •  Παρουσίαση εργασίας
  •  Εμπειρία σε debates
  •  Ρητορικές δεξιότητες
  •  Γλωσσικές δεξιότητες
  •  Επικοινωνία με μαθητές άλλων χωρών


Οι ομάδες – χώρες χωρίζονται σε τριάδες και συμμετέχουν σε ένα Fight. Κάθε Fight χωρίζεται σε 3 Stages. Σε κάθε Stage οι ομάδες αναλαμβάνουν κυκλικά από έναν ρόλο (Reporter – Opponent – Reviewer) και προσπαθούν να κερδίσουν τους περισσότερους βαθμούς.

Ο ρόλος του Reporter
Ο Reporter καλείται να παρουσιάσει ένα πρόβλημα που έχει επιλέξει ο Opponent. Η προετοιμασία της παρουσίασης έχει γίνει κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Η επιτυχημένη παρουσίαση κρίνεται από τον τρόπο παρουσίασης, τη σχεδίαση και εκτέλεση πειραμάτων (όπου χρειάζεται), τη μελέτη όλων των σημαντικών παραμέτρων, την ανάλυση των μετρήσεων, την ανάπτυξη της θεωρίας και τα σωστά συμπεράσματα.

Ο ρόλος του Opponent
Ο Opponent προκαλεί τον Reporter να παρουσιάσει ένα πρόβλημα. Ο Reporter ανεβαίνει στην σκηνή και κάνει την παρουσίαση του προβλήματος (report). Σκοπός του Opponent είναι να εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις του Reporter στην παρουσίασή του, στα πειράματα, στη θεωρία, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων κ.α. Έπειτα, ανεβαίνει στην σκηνή με τον Reporter και ακολουθεί μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate).

Ο ρόλος του Reviewer
Ο Reviewer παρακολουθεί την όλη διαδικασία, δηλαδή την παρουσίαση του Reporter και το debate του με τον Opponent. Κάνει ερωτήσεις και στους δύο και αξιολογεί τόσο τον Reporter, όσο και τον Opponent, αναφέροντας τα υπέρ και τα κατά του καθενός. Κυρίως προσπαθεί να είναι αντικειμενικός και να αναδείξει τα λάθη των δύο αντιπάλων του.

Η κριτική επιτροπή
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καθηγητές Φυσικής οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί πάνω στους κανόνες και στον τρόπο βαθμολόγησης των ομάδων. Στο τέλος ενός Stage, οι κριτές κάνουν ερωτήσεις και στις 3 ομάδες και βαθμολογούν κάθε ρόλο ξεχωριστά.

Το Physics World Cup χωρίζεται σε δύο επιμέρους διαγωνισμούς:

Πρόκειται για τον κύριο διαγωνισμό. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Α’-Γ’ Λυκείου, που έχουν ήδη πάρει μέρος στον ΙΥΝΤ και είναι πιο απαιτητικός. Η κάθε χώρα μπορεί να στείλει μόνο μία ομάδα 5 μαθητών για να την εκπροσωπήσει.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Α’ Γυμνασίου έως και Α’ Λυκείου (γεννηθείς 2004-2008). Κάθε χώρα μπορεί να στείλει αρκετές ομάδες των 6 μαθητών, αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τα 17 προβλήματα και να έχουν προκριθεί από τον εθνικό διαγωνισμό της χώρας τους.

Για το 2020 ο διαγωνισμός ΙΥΡΤ θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Τιμισοάρα (Ρουμανία), ενώ ο διαγωνισμός ΙΥΝΤ στην Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία). Πέραν αυτών, οι μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος σε αγώνες προετοιμασίας, τους οποίους διοργανώνουν χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, όπως για παράδειγμα η Αυστρία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Για την πρόκριση στους τελικούς του ΙΥΝΤ απαιτείται πρώτα η διάκριση στον εθνικό διαγωνισμό Hellenic Υ.Ν.Τ.

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 6 ατόμων διαδικτυακά (μέσω google drive) και για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητο οι ομάδες να είναι από το ίδιο σχολείο ή την ίδια πόλη. Στις ομάδες δίνονται συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και αξιολογούνται. Στον διαγωνισμό με τις ελληνικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε σχολεία στην Ελλάδα.

Οι ομάδες θα υποστηρίζονται από καθηγητές και φοιτητές, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα προβλήματα.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) είναι ο επίσημος φορέας του διαγωνισμού στην Ελλάδα.

Η ομάδα της ΕΕΦ θα βοηθήσει τους μαθητές σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας τους και θα εξασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των προβλημάτων των ομάδων, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, μέχρι τον ελληνικό τελικό.

Περισσότερες  πληροφορίες 
mail                  eef.thessaloniki@gmail.com

tel.                    6947401747 (Απόστολος Μιχαλούδης, επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας)

IYPT fb             iypt Hellas                             IYPT site           iypt.gr

IYNT fb             iynt Hellas                             IYNT site           iynt.gr
 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια