Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΥΛΗ ΓΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗ

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

1. Όγκος (σελ. 20-22)

2. Μάζα (σελ.23-25)

3. Πυκνότητα (σελ. 26-27)

 

EΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα (σελ. 40-42)

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται (σελ. 43-44)

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή (σελ.45-47)

4. Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ.48-50)

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Το θερμόμετρο (σελ. 70-73)

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές (σελ. 74-77)

3. Τήξη και Πήξη (σελ. 78-81)

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση (σελ. 82-83)

5. Βρασμός (σελ. 84-86)

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά (σελ. 87-88)

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά (σελ. 89-90)

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια (σελ. 91-92)

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1. Στατικός ηλεκτρισμός (σελ. 94-97)

3. Πότε ανάβει το λαμπάκι; (σελ. 101-103)

4. Ένα απλό κύκλωμα (σελ. 104-108)

5. Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)

6. Αγωγοί και μονωτές (σελ. 112-114)

7. Ο διακόπτης (σελ.115-118)

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση (σελ.119-122)

9. Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση (σελ. 123-125)

 

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

1. Όγκος (σελ. 20-22)

2. Μάζα (σελ.23-25)

3. Πυκνότητα (σελ. 26-27)

 

EΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα (σελ. 40-42)

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται (σελ. 43-44)

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή (σελ.45-47)

4. Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ.48-50)

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Το θερμόμετρο (σελ. 70-73)

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές (σελ. 74-77)

3. Τήξη και Πήξη (σελ. 78-81)

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση (σελ. 82-83)

5. Βρασμός (σελ. 84-86)

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά (σελ. 87-88)

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά (σελ. 89-90)

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια (σελ. 91-92)

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1. Στατικός ηλεκτρισμός (σελ. 94-97)

3. Πότε ανάβει το λαμπάκι; (σελ. 101-103)

4. Ένα απλό κύκλωμα (σελ. 104-108)

5. Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)

6. Αγωγοί και μονωτές (σελ. 112-114)

7. Ο διακόπτης (σελ.115-118)

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση (σελ.119-122)

9. Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση (σελ. 123-125)

 

ΥΛΗ ΓΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Μορφές ενέργειας (σελ. 20-22)

2. Πηγές ενέργειας (σελ. 23-25)

3. Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος στο σπίτι μας (σελ. 26-27)

7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό (σελ. 35-36)

9. Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο (σελ. 39-40)

12. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας (σελ. 45-46)

13. Οικονομία στη χρήση της ενέργειας (σελ. 47-49)  

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή (σελ. 52-53)

2. Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα (σελ. 54-56)

3. Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία (σελ. 57-59)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

1. Ο μαγνήτης (σελ. 122-125)

2. Ο μαγνήτης προσανατολίζεται (σελ. 126-128)

3. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρομαγνήτης (σελ. 129-132)

4. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρογεννήτρια (σελ. 133-135)

 

ΦΩΣ

1. Η διάθλαση του φωτός (σελ. 138-142)

2. Φως και χρώματα (σελ. 143-147)

5. Πώς βλέπουμε (σελ. 157-158)

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

 

2. Οι δυνάμεις (σελ. 164-165)

3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (σελ. 169-171)

4. Πώς μετράμε τη δύναμη (σελ. 174-176)

5. Τριβή - Μία σημαντική δύναμη (σελ. 177-179)

6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή (σελ. 180-183)

7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; (σελ. 184-187)

8. Η πίεση (σελ. 188-190)

9. Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)

10. Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια