Εκτύπωση

Οι Αιτήσεις γίνονται δεκτές τόσο ατομικά όσο και ομαδικά μέσω σχολείων.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο email: eef.pan.diag@gmail .com

Αναλυτικές πληροφορίες ακολουθούν στην συνημμένη ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΡΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ