Σεμινάρια

Δημιουργική Γραφή

Δημιουργική Γραφή
Oct   2020
Info:
 • Oct   2020

 • Αθήνα
 •   ,
 • Πολυχρονάτος Κώστας
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

 

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών  ανακοινώνουν την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος
Δημιουργική Γραφή:θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογή
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

Οι εγγραφές που θα γίνουν μέσω  της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ θα έχουν  έκπτωση 15%

Έναρξη:  19/10/2020 – Λήξη: 08/08/2021

Ο σχεδιασμός του παρόντος προγράμματος Δημιουργικής Γραφής, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίχτηκε στην αρχή ότι το συμβάν της Δημιουργικής Γραφής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη δημιουργική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια προσφερόμενη δεξαμενή γνώσεων που δύνανται να εφαρμοστούν ως στρατηγικές γραφής και ως υλικά σύνθεσης νέων κειμένων. Παράλληλα, λόγω της ανάδειξης νέων θεωριών στον χώρο της Λογοτεχνίας και της διδακτικής της, η Δημιουργική Γραφή, ως διδακτέο αντικείμενο, πλαισιώνεται σήμερα συστηματικά με επιστημονικά σχεδιασμένες μεθόδους και τεχνικές. Η Δημιουργική Γραφή  αναδεικνύει την αξία της Λογοτεχνίας ως πνευματικού αγαθού, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και σε όλους όσοι μετέχουν της συγγραφικής πράξης το κατάλληλο παραγωγικό πλαίσιο εντός του οποίου θα οργανώσουν τη συντακτική τους δράση, θα βελτιώσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις συγγραφικές τους δυνάμεις.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να πειραματιστούν συγγραφικά σε διαφορετικά κειμενικά είδη και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες γραμματισμού. Για την αξιοπιστία και εγκυρότητα του προγράμματος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέθεσε τη δόμηση, συγγραφή και διδασκαλία των προσφερομένων ενοτήτων σε ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους, ειδικούς επιστήμονες και έγκριτους κριτικούς της Λογοτεχνίας, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα πλαισιώνεται, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με απευθείας διαλέξεις.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή κειμένων
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Συγγραφείς με ήδη δημοσιευμένο έργο
 • Αρχάριοι στην τέχνη της συγγραφής/Δυνάμει συγγραφείς

Ως προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Η κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Μεθοδολογία Υλοποίησης:
 • Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω ασύγχρονων ή/και σύγχρονων (τηλεδιασκέψεις) μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.
 • Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, ανά διδακτική ενότητα, θα παρέχεται σταδιακά.
 • Το πρόγραμμα συγκροτείται σε 10 διδακτικές ενότητες και κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες, και δύο τηλεδιασκέψεις, ανά ενότητα.
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα συμμετέχουν α) σε τεστ αξιολόγησης και β) στη συγγραφή υποδειγματικών ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας 400 διδακτικών ωρών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κάθε θεματική ενότητα δομείται σε τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες.

Για κάθε συνεδρία  παρέχεται στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες:

 • πλήρες εκπαιδευτικό υλικό
 • οπτικοακουστικό υλικό (Power Point, αποσπάσματα τηλεοπτικών συνεντεύξεων, τηλεοπτικά αφιερώματα, αρχεία ήχου από ραδιοφωνικές συνεντεύξεις λογοτεχνών, κριτικές από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο)
 • βιβλιογραφία / Διαδικτυογραφία
 • ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

 • Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο (με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου), και τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που του έχουν ανατεθεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα της ενότητας.
 • Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά την παράδοση οι εργασίες θα εξετάζονται και θα διορθώνονται από τους αντίστοιχους συγγραφείς (διδάσκοντες/διδάσκουσες) της ενότητας.
 • Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Οικονομικό κόστος: 600 ευρώ.  
Οι εγγραφές που θα γίνουν μέσω  της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ θα έχουν  έκπτωση 15%

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο:eefapos@gmail.com

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location