Σεμινάρια

e – Διδασκαλία

e – Διδασκαλία
Oct   2022
Info:
 • Oct   2022

 • Διαδικτυακά
 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 400 ΩΡΩΝ

ΈΝΑΡΞΗ OKTΩΒΡΙΟΣ 2022 - ΛΗΞΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

e – Διδασκαλία

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας

με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα e – Διδασκαλία, Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή εμπειρία και να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων δωρεάν διαθέσιμων και πολύ εύκολων στην χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να αναπτύσσουν και να οργανώνουν το δικό τους ψηφιακό υλικό. Παράλληλα το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την Πλαίσιο Δεξιοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για τους εκπαιδευτικούς.

Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης θα συνδέεστε και με την εκπαιδευτική πλατφόρμα της Microsoft για την απόκτηση πιστοποιήσεων για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά που περιέχονται στην επιμόρφωση

Για αναλυτικές πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της επιμόρφωσης  https://innovationedu.wixsite.com/mysite .

Κόστος Συμμετοχής 300 ευρώ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών όλων των Βαθμίδων καθώς και φοιτητών και αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος «e – Διδασκαλία -

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων» είναι:

 • Η κατανόηση του Θεωρητικού πλαισίου των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνίας.
 • Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ως Εκπαίδευση από Απόσταση.

Κατά τη διάρκεια της από απόσταση εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και θα μπορούν να μελετούν ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό το υλικό των Θεματικών Ενοτήτων στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί στη κάθε θεματική ενότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους σύγχρονα και δυναμικά ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα σχεδόν τα μαθήματα

Β) Σε φοιτητές - αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας

Γ) Σε όσους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων επιθυμούν μόρια για την διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σε αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

- 300 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

-50 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

- 50 ώρες εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, με καθοδήγηση από τους διδάσκοντες, για δημοσίευση σε περιοδικό, ή παρουσίαση σε Συνέδριο.

 

Κόστος Συμμετοχής 300 ευρώ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(Σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ490 και το ονοματεπώνυμό σας )


Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Περιμένης Κυριάκος

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

Γεώργα Αναστασία, τηλ: 6979774903 (καθημερινές 15:00-19:00)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………….

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location