Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Έναρξη: 24 - Sep - 2019
Event Info:
  • 24 - Sep - 2019
  • 05 : 16 pm
  • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη
  •   ,
  • 0

Επόμενα σεμινάρια Αίτηση συμετοχής

 

Ετήσιο - Μοριδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  (ΣΔΕ) ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 400 ΩΡΩΝ»

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  400 ωρών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
Φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια: 400 ώρες με 180 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 140 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 80 ώρες παρουσίαση  και εκπόνηση εργασίας
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
(Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).
Πόλεις διεξαγωγής  Αθήνα,  Θεσσαλονίκη,  Λάρισα,  Πάτρα, Κοζάνη  
Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Θεματικές Ενότητες
•    Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
•    Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ
•    Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ
•    Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ
•    Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ
•    Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ
•    Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
•    Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
Εποπτεία προγράμματος:
Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        

Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210  3635701  Πολυχρονάτος  Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες  Δημητριάδου Δέσποινα  6977502682
 Αποστολή της αίτησης στο e-mail:   despdimitrd@gmail.com

 Οικονομικό κόστος:  520 €,   
 Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ.  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α-κλπ.
 Έναρξη: Σεπτέμβριος 2019
 Λήξη: Απρίλιος  2020

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Απρίλιο του 2020

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location