Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Έναρξη: 14 - Sep - 2019
Event Info:
 • 14 - Sep - 2019
 • 11 : 18 am
 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη
 •   ,
 • 500
Επόμενα σεμινάρια Αίτηση συμετοχής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  (ΣΔΕ)
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 400 ΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  400 ωρών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
 • Φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια: 400 ώρες με 180 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 140 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 80 ώρες παρουσίαση  και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Πόλεις διεξαγωγής  Αθήνα,  Θεσσαλονίκη,  Λάρισα,  Πάτρα, Κοζάνη 
και τμήμα εξ αποστάσεως

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ
 • Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ
 • Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ
 • Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ
 • Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ
 • Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
 • Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210  3635701  Πολυχρονάτος  Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682
Αποστολή της αίτησης στο e-mail:  despdimitrd@gmail.com


Οικονομικό κόστος:  500 €,  
 Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ.  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α-κλπ.
 Έναρξη: Σεπτέμβριος 2019 - Λήξη: Μάιος 2020

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Ιούνιο του 2020

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location





Copyright © 2019. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. All Rights Reserved.