Σεμινάρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών ΑμΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών ΑμΕΑ
Sep   2023
Info:
 • Sep   2023

 •   , Greece
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α

 

Νέος κύκλος Έναρξη 1η εβδομάδα Οκτωβρίου 2023

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τρίμηνης διάρκειας, 120 διδακτικών ωρών με τίτλο:

«Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία»

Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» απόφαση Αρ. 28458 του Φ.Ε.Κ. 1427/24-03-2022

Άρθρο 13

Πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης Υποψήφιων Προσωπικών Βοηθών 1. Προκειμένου οι Υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί να εγγραφούν οριστικώς στο Μητρώο, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α) ζητήματα του θεσμικού πλαισίου Προσωπικής Βοήθειας, β) δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, γ) βασικά στοιχεία της αναπηρίας και τρόποι υποστήριξης ανά τύπο αναπηρίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ασύγχρονα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Κατάρτισης των Προσωπικών Βοηθών. 2. Για την εκπαίδευση των Αποδεκτών και των Εκπροσώπων τους παρέχεται δημοσίως ενημερωτικό υλικό στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση καταστάσεων. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε Διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουν ως συνοδοί σε κατασκηνώσεις ή/και σε άλλους χώρους παροχής υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

1.Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), "ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

 1. Κινητικές Αναπηρίες, χρόνια νοσήματα
 2. Προβλήματα συμπεριφοράς και διαχείριση κρίσεων, συναισθηματική οργάνωση
 3. Σεξουαλική αγωγή
 4. Δικαιώματα ΑμεΑ, Κοινωνική Συμπερίληψη, καθολικός σχεδιασμός
 5. Βασικές κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες ΑμεΑ, τομείς προτεραιοτήτων, ανεξάρτητη διαβίωση
 6. Προγράμματα Κοινωνικής υποστήριξης, ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες
 7. Οικογένεια και μέλη με αναπηρία

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης μπορούν να εργαστούν

 • Ως προσωπικοί βοηθοί ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 27/3-9-2021 του Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.( επιδοτούμενοκρατικό πρόγραμμα)
 • Ως  εκπαιδευτές σε θερινές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ  που οργανώνουν οι δήμοι κάθε χρόνο και σε άλλες ανάλογες δομές Α.Μ.Ε.Α ( Σύλλογοι)
 • Ως ιδιωτική  παράλληλη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες στα σχολεία και Ε.Β.Π ( ειδικό  βοηθητικό προσωπικό)
 • Ως ιδιωτική συνοδεία  σε εξωσχολικές δραστηριότητες κοινωνικού /ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή/κάτ.Οίκων διδασκαλία .

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη Θεωρητική γνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι 120 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  και Υλοποίηση Projekt.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

Κώστας Πολυχρονάτος 2103635701 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο:  eefapos@gmail.com

 

Οικονομικό κόστος: 150 €.  Προκαταβολή 60 € 

Μέλη Ε.Ε.Φ.  – Φοιτητές 110€

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                   ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..

Η αποστολή της αίτησης στο  e-mail:  eefapos@gmail.com

 

 

 

 

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location