Σεμινάρια

Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία

Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία
Sep   2021
Info:
 • Sep   2021

 • Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πάτρα, Ρόδος
 •   ,
 • Κατερίνα Φίλη
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, με τίτλο «Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία», διάρκειας 150 διδακτικών ωρών το οποίο θα πραγματοποιη θεί το τρίμηνο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσειςτουσυνοδού/ εκπαιδευτήόσο και σεθέματα αναφορικάμετιςδεξιότητεςζωής, κοινωνικέςδεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,δεξιότητεςελεύθερουχρόνοτων ατόμωνμε αναπηρία.Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικόςσυνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικέςγνώσειςσεθέματα διαχείρισηςκρίσεων και προβλημάτωνσυμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισηςθεμάτωνσεξουαλικήςσυμπεριφοράς.Θα δοθούνμελέτες περίπτωσης προςσυζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση καταστάσεων.Παράλληλα οιεκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σεδιαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακούτύπουεκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουνωςσυνοδοίσε κατασκηνώσεις ή/και σεάλλουςχώρους παροχής υποστήριξηςσεάτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 • Ορισμός και είδη αναπηρίας ( Αυτισμός-Σύνδρομο Down- Σύνδρομο Asperger )
 • Εφαρμογές της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας Braille
 • Κινητικές Νοητικές αναπηρίες -Επιληψία
 • Κατάθλιψη σε άτομα με κινητικές αναπηρίες /Ο ρόλος του συνοδού-φροντιστή
 • Η αυτοεκτίμηση ως δύναμη ψυχικής υγείας
 • Δημιουργική απασχόληση & παιχνίδι
 • Η προστασία των δικαιωμάτων των Α.Μ.Ε.Α. / Κακοποίηση- παραμέληση
 • Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Πρώτες βοήθειες ( Ερυθρός Σταυρός)
 • Δεξιότητες Α.Μ.Ε.Α
 • Αυτοάνοσα νοσήματα και ο ρόλος της διατροφής
 • Η σεξουαλική αγωγή στα Α.Μ.Ε.Α

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης μπορούν να εργαστούν

 • Ως προσωπικοί βοηθοί ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 27/3-9-2021 του Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.( επιδοτούμενοκρατικό πρόγραμμα)
 • ωςεκπαιδευτέςσεθερινές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ πουοργανώνουνοιδήμοικάθεχρόνο και σεάλλες ανάλογεςδομές Α.Μ.Ε.Α ( Σύλλογοι)
 • ωςιδιωτική παράλληληστήριξη μαθητώνμεειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςστα σχολεία και Ε.Β.Π ( ειδικό βοηθητικό προσωπικό)
 • ωςιδιωτικήσυνοδεία σεεξωσχολικέςδραστηριότητεςκοινωνικού /ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή/κατ οίκονδιδασκαλία .

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη Θεωρητική γνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι 150 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : 70 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη) και 70 ώρεςεκπόνησηεργασιών (μετημέθοδοτηςεξομοίωσης) κσι 10 ώρεςεκπόνησημελέτης ( σε πραγματικέςσυνθήκες)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειεςδιαλέξεων και σχετικήμετο αντικείμενο και τονκλάδοελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία).

Οιεκπαιδευόμενοιγια την απόκτησητου πιστοποιητικού, υποβάλλονται σε προφορική αξιολόγησημεσυζήτησηστοτέλοςτου προγράμματος.Μετάτην επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στουςσυμμετέχοντεςΠιστοποιητικόΕξειδίκευσης, διαφορετικά λαμβάνουνΒεβαίωση Παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 220 ευρώ( για τα μέλητηςΕνωσηςειδικήτιμή 180 ευρώ) . Μετηνεγγραφήδίνεται προκαταβολή 50% και τα υπόλοιπα στοτέλοςτουΣεμιναρίου.

Υπεύθυνηπρογράμματος : κ. Κατερίνα Φίλητηλ. 6946905802 / 6940858671

Αποστολή αιτήσεων : eefilika1@yahoo.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΙ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΜΕΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ .....................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………….......

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………… .

Δ/ΝΣΗ ……………………………………………………………………………………..

ΠΟΛΗ …………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………..

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location