Σεμινάρια

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Sep   2019
Info:
 • Sep   2019

 •   ,
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Νέο Μοντέλο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Επιμορφωτικό Σεμινάριο 400 ΩΡΩΝ

ΜΕ θέμα :«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  »

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»  
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά θέματα που αφορούν στην   επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα ενισχύσουν την παιδαγωγική τους ικανότητα να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιμορφούμενων σχετικά τις νέες ευρωπαϊκές και εθνικές τάσεις και πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελματικές δυνατότητες που αναδεικνύονται  μέσω της χρηματοδότησης του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και τη διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, αλλά και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διάρκεια:  400 ώρες με 180 ώρες διά ζώσης διδασκαλία – 140 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης- 80 ώρες παρουσίαση  και εκπόνηση εργασίας
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα (Σάββατο 10:00- 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00)

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Πάτρα.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από Κρατικό Πανεπιστήμιο.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.    Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και οριοθέτηση του πεδίου
2.    Η επαγγελματική κατάρτιση στο σύγχρονο κόσμο
3.    Επαγγελματικά Προσόντα
4.    Επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας
5.    Θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική κατάρτιση
6.    Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική κατάρτιση
7.    Διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης
8.    Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Ενοτήτων Κατάρτισης
9.    Μεθοδολογία Κατάρτισης
10.    Υλοποίηση Κατάρτισης
11.    Η Μικροδιδασκαλία στην Κατάρτιση
12.    Οι ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
13.    Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Αξιολόγησης

Κόστος :460 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ
             :400 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ
              :380 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ και   για ανέργους

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
•    κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθημερινές 15:00-19:00)
•    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,
       ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail  στο : eefdia@yahoo.gr
•    Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ. -  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.


ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ……………………………………………………

 

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location