Σεμινάρια

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Arduino

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Arduino
Sep   2019
Info:
 • Sep   2019

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη
 •   , Greece
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

 Σεμινάριο Επιμόρφωσης:To ARDUINO

TΕΤΡΑΜΗΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 100 ΩΡΩΝ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επιμορφωτικό σεμινάριo: με θέμα «To  ARDUINO »

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων με ardouino από εκπαιδευτικούς.
Σε ένα πρόγραμμα , arduino, οι μαθητές καλούνται ομαδο-συνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και των Επιστημών της Τεχνολογίας.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία .
Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  εκπαιδευτικά προγράμματα  με το λογισμικό Arduino.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
-    Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης
-    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
-    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης
-    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα
αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

-    30 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 
-    20 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
-    20 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων
-    20 ώρες εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, με καθοδήγηση από τους διδάσκοντες, για δημοσίευση σε περιοδικό, 
-    10 ώρες  παρουσίαση της εργασίας σε Συνέδριο και παρακολούθηση του συνεδρίου.
Ημέρες και ώ ρες διεξαγω γής σεμιναρίου: 1  Σάββατo  κάθε μήνα (10:00- 15:00)
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για το: Νοέμβριο 2019 και Λήξη Ιανουάριο 2020 

Ο αριθμός των επιμορφούμενων δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερος από 20, ενώ όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό θα τον διαθέσει σε πρώτη φάση η ΕΕΦ.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
•    Εισαγωγή σε μικροελεγκτές ανοιχτού λογισμικού – Arduino, Raspberry pi
•    Μετάβαση από τα LEGO στο Arduino
•    Fritzing
•    Arduino simulations
•    Προγραμματισμός Scratch για arduino (S4A)
•    Εφαρμογή mbot

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: WIRING ΓΙΑ ARDUINO
•    Προγραμματισμός του μικροελεγκτή arduino
•    Εισαγωγή στο Physical computing
•    Εισαγωγή στη wiring (C++)
•    Αισθητήρες και αξιοποίηση του Arduino ως σύστημα συγχρονικής λήψης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων
•    Ασύρματη μετάδοση δεδομένων με Arduino
•    Αυτοματισμοί και Ρομποτική με Arduino 
•    Σύνδεση Arduino με Smartphone

Κόστος : 120 ευρώ (Για τα μέλη της ΕΕΦ  20% έκπτωση)

Κατάθεση ποσού, 50, ευρω, για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ 233 και το ονοματεπώνυμό σας )

Επιμορφωτές       Εξιδικευμένα  Στελέχη  της Εκπαίδευσης
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:
 Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701 (καθημερινές 15:00-19:00)

Έναρξη Οκτώβριος 2019 - Λήξη Ιανουάριος 2020

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com 
 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location