Σεμινάρια

EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 2023-2024

EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 2023-2024
Sep   2023
Info:
 • Sep   2023

 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ»

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022– ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

448 ΩΡΕΣ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2022 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

 1. Σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 2. Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στον χώρο της ξενάγησης
 3. Σε όποιον εκπαιδευτικό επιθυμεί να εργαστεί ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στα ΙΕΚ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς στον κλάδο του τουρισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις γύρω το επάγγελμα του ξεναγού. Τα μαθήματα επικεντρώνονται ακόμη στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την γνωριμίας με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών μονάδων, της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, των τεχνικών και μεθόδων ξενάγησης, της διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς τις κατηγορίες και τη μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργαστούν ως ωρομίσθιοι στα ΙΕΚ καθώς και ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Δημόσια Εκπαίδευση.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης δομείται σε 7 διδακτικές ενότητες ως ακολούθως:

42 ώρες διδασκαλίας (6 ώρες/ενότητα) με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ’ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

336 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (48 ώρες/ ενότητα).

70 ώρες για την εκπόνηση εργασίας, με υποστήριξη από τους καθηγητές.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

(Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Βασικές έννοιες και αρχές τουριστικής βιομηχανίας.

Η ελληνική και διεθνής τουριστική αγορά.

Είδη και μορφές τουρισμού

 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τουρισμός και αειφορία.

Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οργάνωση ταξιδιών και άλλων εκδηλώσεων.

Τουριστικά γραφεία. Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων. Δικαιώματα καταναλωτή

 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Βασική Τουριστική νομοθεσία. Νομοθεσία του ξεναγού στην Ελλάδα. Καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Νομοθεσία των αρχαιοτέρων και νεότερων μνημείων.

Ο Αρχαιολογικός νόμος, Τουρισμός και κοινοτικό δίκαιο. Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανωμένα ταξίδια

 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

Το κλίμα και ο ορυκτός πλούτος. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας

Νησιωτικότητα και Ορεινοί Όγκοι.

Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση

Μεγάλα αστικά κέντρα. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Γενικές αρχές και διεθνείς κανόνες της δεοντολογίας προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών τόπων, μνημείων και συνόλων.

Νεότερη και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ιστορία των Μουσείων Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στην Ελλάδα σήμερα. Μουσειακές συλλογές

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

 

 

Κόστος :400 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ

350: ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ

 

Η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνει τις τελικές τιμές ως εξής:

1. Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ η άλλου μεταδευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δημόσιου ή έγκαιρη εγγραφή) λαμβάνουν έκπτωση 10%.

Ιδιωτικού, δικαιούνται έκπτωσης 5% επί του συνολικού ποσού.

2. Τα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας με ήδη εγγεγραμμένους στο ίδιο πρόγραμμα, λαμβάνουν έκπτωση 10%.

3. Οι άνεργοι επωφελούνται έκπτωσης 10%.

4. Στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων (προεξόφληση με την εγγραφή) υπολογίζεται έκπτωση 7%.

5. Οι συμμετέχοντες που πραγματοποιούν εγγραφή «early entry» (έκπτωση επιβράβευσης για έγκαιρη εγγραφή) λαμβάνουν έκπτωση 10%.

6. Τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΕΦ λαμβάνουν έκπτωση 15%.

Οι εκπτώσεις δεν υπολογίζονται αθροιστικά. Εκπαιδευόμενος ο οποίος πληροί περισσότερα από ένα κριτήρια μπορεί να λάβει μόνο μία έκπτωση, την μεγαλύτερη.

 

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(Σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚE 480 και το ονοματεπώνυμό σας )

 

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Αναστασία Γεώργα, τηλ: 210-3635701,6979774903 (καθημερινές15:00-19:00).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,

e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο eefaxio@gmail.com

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location