Σεμινάρια

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΩΓΗ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΩΓΗ)
Jun   2021
Info:
 • Jun   2021

 • Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα, Πάτρα, Σέρρες, Καβάλα, Λάρισα
 •   ,
 • Πολυχρονάτος Κώστας
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Φ.ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαθήματα με Τηλεκπαίδευση.


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έναρξη μαθημάτων Ιούνιος του 2021.


Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.


Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης - ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusiveeducation) ή και ειδικής εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ταυτότητα του Προγράμματος πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Διδακτικές ενότητες:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
 • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 • Πρακτικές συνεκπαίδευσης
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή
 • Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη
 • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 8 μήνης διάρκειας (ετήσιο).

Δομή υλοποίησης του προγράμματος: 28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα, και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.


Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οικονομικό κόστος: 520 ευρώ. Ειδική τιμή 10% έκπτωση σε εφάπαξ εξόφληση.
Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808
10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

">

 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Φ.ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαθήματα με Τηλεκπαίδευση.


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έναρξη μαθημάτων Ιούνιος του 2021.


Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.


Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης - ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusiveeducation) ή και ειδικής εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ταυτότητα του Προγράμματος πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Διδακτικές ενότητες:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
 • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 • Πρακτικές συνεκπαίδευσης
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή
 • Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη
 • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 8 μήνης διάρκειας (ετήσιο).

Δομή υλοποίησης του προγράμματος: 28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα, και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.


Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οικονομικό κόστος: 520 ευρώ. Ειδική τιμή 10% έκπτωση σε εφάπαξ εξόφληση.
Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808
10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location