Σεμινάρια

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΩΓΗ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΩΓΗ)
Sep   2020
Info:
 • Sep   2020

 • Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα, Πάτρα, Σέρρες, Καβάλα, Λάρισα
 •   ,
 • Πολυχρονάτος Κώστας
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έναρξη  μαθημάτων  τον Σεπτέμβριο 2020 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με έναρξη  μαθημάτων  τον Σεπτέμβριο  2020 και λήξη τον Aπρίλιο 2021.
 
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης - ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusiveeducation) ή και ειδικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

 Ταυτότητα του Προγράμματος πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Διδακτικές ενότητες:

Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
•    Ζητήματα ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών
•    Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ)
•    Αγχώδεις διαταραχές
•    Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή
•    Γλωσσικές διαταραχές
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
•    Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή
•    Συμπτώματα της ΔΑΦ
•    Αιτιολογία της ΔΑΦ
•    Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ
•    Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία. 
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
•    Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης
•    ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
•    Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
•    Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ
•    Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ
•    Πρακτική εφαρμογή
Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
•    Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών
•    Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια
•    Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης
•    Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων
•    Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς
•    Πρακτική εφαρμογή
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
•    Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών
•    Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια
•    Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης
•    Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων
•    Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς
•    Πρακτική εφαρμογή
Πρακτικές συνεκπαίδευσης
•    Χαρακτηριστικά και παράγοντες της συνεκπαίδευσης
•    Συνεκπαίδευση παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
•    Συνεκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
•    Συνεκπαίδευση παιδιών με διασπαστικές συμπεριφορές
•    Συνεκπαίδευση παιδιών με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες
•    Πρακτική Εφαρμογή
Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή
•    Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
•    Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές
•    Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με νοητική αναπηρία
•    Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
•    Εφαρμογές της Ρομποτικής στην αντιμετώπιση των ΔΑΦ
•    Πρακτική Εφαρμογή
Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών
•    Βασικές έννοιες, θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι συμβουλευτικής
•    Ενδοοικογενειακές σχέσεις - διαχείριση κρίσεων - διαχείριση απώλειας – διαζύγιο
•    Συμπεριφορές εθισμού - χρήση διαδικτύου
•    Σχέσεις σχολείου και οικογένειας - προκλητικές συμπεριφορές – οριοθέτηση
•    Παιδική κακοποίηση 
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
•    Βασικά προβλήματα συμπεριφοράς κατά την προσχολική και σχολική ηλικία
•    Η Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και η Διαταραχή Διαγωγής
•    Η νεανική παραβατικότητα
•    Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός
•    Βασικές αρχές προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη
•    Διαχείριση των χαρισματικών παιδιά
•    Διαχείριση παιδιών μεταναστών
•    Διαχείριση παιδιών διαφόρων μορφών οικογένειας
•    Διαχείριση παιδιών που φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας
•    Πρακτική εφαρμογή
Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
•    Ζητήματα  ταξινόμησης  των αναπτυξιακών διαταραχών
•    Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ)
•    Αγχώδεις διαταραχές
•    Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή
•    Γλωσσικές διαταραχές
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαταραχή  αυτιστικού φάσματος
•    Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή
•    Συμπτώματα της ΔΑΦ
•    Αιτιολογία της ΔΑΦ
•    Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ
•    Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία. 
•    Πρακτική εφαρμογή
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
•    Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης
•    ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
•    Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
•    Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ
•    Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ
•    Πρακτική εφαρμογή
 

 Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 8 μήνης διάρκειας  (ετήσιο).
Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:

28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα,  και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.
 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ
Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2020.
 Τόπος Διεξαγωγής:
 Αθήνα – Χαλκίδα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα – Κοζάνη – Φλώρινα– Πάτρα – Σέρρες – Καβάλα.
                
 Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ  
 Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808  10:00πμ – 14:00μμ.
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 600 ευρώ.  
Ειδική τιμή  για:
Μέλη Ε.Ε.Φ. - Άνεργους – Πολύτεκνους – Α.Μ.Ε.Α.
Προκαταβολή 200€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ                   ………….....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ                     …………………………………………………………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ                          …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  ……………………………………………………………………………………….
Τμήματα υπάρχουν στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πάτρα, Ρόδος, Λάρισα
E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location