Σεμινάρια

Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας

Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Sep   2021
Info:
 • Sep   2021

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη
 •   , Greece
 • Δημητριάδου Δέσποινα
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

 

Ετήσιο - Μοριδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας» 

ΕΝΑΡΞΗ Οκτώβριος 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ένα βήμα μπροστά!!!

Η  ΕΕΦ  σε συνεργασία με το Παν. Αιγαίου  παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση, με επιπλέον μόρια εκτός της πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  και μοριοδοτεί, τους εκπαιδευτικούς, με 2 μόρια, για διορισμούς και προσλήψεις και, μέχρι 1 μόριο τα στελέχη της εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • 0,5 ΩΣ  1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ), εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι),  φοιτητές, όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο,      οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Διάρκεια: 400 ώρες (8μηνο) με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 60 ώρες παρουσίαση  και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού  από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές ενότητες.

  Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας

  Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της

  Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο

  Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά

  Εκπαίδευση προσφύγων

  Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά

  Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της      Θράκης

  Διαπολιτισμική εκπαίδευση

  Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας

  Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες

Εποπτεία προγράμματος:                                                                                          Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Πληροφορίες – Εγγραφές:                                                                   Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210  3635701  Πολυχρονάτος  Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682

Αποστολή της αίτησης στο e-mail:  despdimitrd@gmail.com


Οικονομικό κόστος:  420 €  

 Εφ άπαξ εξόφληση: 380 €

 

Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως την λήξη του σεμιναρίου.

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………….…...

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………….

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………….

TΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………….

">

Ετήσιο - Μοριδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας» 

ΕΝΑΡΞΗ Οκτώβριος 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ένα βήμα μπροστά!!!

Η  ΕΕΦ  σε συνεργασία με το Παν. Αιγαίου  παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση, με επιπλέον μόρια εκτός της πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  και μοριοδοτεί, τους εκπαιδευτικούς, με 2 μόρια, για διορισμούς και προσλήψεις και, μέχρι 1 μόριο τα στελέχη της εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • 0,5 ΩΣ  1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ), εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι),  φοιτητές, όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο,      οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Διάρκεια: 400 ώρες (8μηνο) με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 60 ώρες παρουσίαση  και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού  από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές ενότητες.

  Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας

  Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της

  Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο

  Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά

  Εκπαίδευση προσφύγων

  Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά

  Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της      Θράκης

  Διαπολιτισμική εκπαίδευση

  Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας

  Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες

Εποπτεία προγράμματος:                                                                                          Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Πληροφορίες – Εγγραφές:                                                                   Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210  3635701  Πολυχρονάτος  Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682

Αποστολή της αίτησης στο e-mail:  despdimitrd@gmail.com


Οικονομικό κόστος:  420 €  

 Εφ άπαξ εξόφληση: 380 €

 

Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως την λήξη του σεμιναρίου.

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………….…...

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………….

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………….

TΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………….

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location