Σεμινάρια

Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας

Σεμινάριο Επιμόρφωσης: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Feb   2021
Info:
 • Feb   2021

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη
 •   , Greece
 • Δημητριάδου Δέσποινα
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

Ετήσιο - Μοριδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

 

«Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας»

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 – ΛΗΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας» 400 ωρών.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ), εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), φοιτητές, όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Διάρκεια: 400 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 60 ώρες παρουσίαση και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

(Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές ενότητες:

 • Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας
 • Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
 • Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά
 • Εκπαίδευση προσφύγων
 • Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά
 • Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας
 • Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες

Εποπτεία προγράμματος:

Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210 3635701 Πολυχρονάτος Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682

Αποστολή της αίτησης στο e-mail: despdimitrd@gmail.com


Οικονομικό κόστος: 420 €

Εφ άπαξ εξόφληση: 380 €

Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Σεπτέμβριο του 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………….…...

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………….

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………….

TΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………….

">

Ετήσιο - Μοριδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας»

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 – ΛΗΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας» 400 ωρών.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ), εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), φοιτητές, όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Διάρκεια: 400 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 60 ώρες παρουσίαση και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

(Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές ενότητες:

 • Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας
 • Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
 • Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά
 • Εκπαίδευση προσφύγων
 • Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά
 • Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας
 • Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες

Εποπτεία προγράμματος:

Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210 3635701 Πολυχρονάτος Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682

Αποστολή της αίτησης στο e-mail: despdimitrd@gmail.com


Οικονομικό κόστος: 420 €

Εφ άπαξ εξόφληση: 380 €

Προκαταβολή 150€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Σεπτέμβριο του 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………….…...

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………….

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………….

TΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………….

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location