Σεμινάρια

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Feb   2022
Info:
 • Feb   2022

 •   ,
 • Πολυχρονάτος Κώστας
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ..ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ

Το κρίσιμο βήμα της...Συνέντευξης

 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τρίμηνης διάρκειας 30 ΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Η Ε.Ε.Φ σχεδίασε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας και κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της συνέντευξης περιέχει τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια επιλογής, τα όργανα επιλογής, τις φάσεις της συνέντευξης και τη μοριοδότηση, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη επιστημονική γνώση που θα επιτρέψει την ανάδειξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι αφενός η προετοιμασία των στελεχών για τη διαδικασία της συνέντευξης και αφετέρου η ανάδειξη του σχολείου ως «κοινότητα μάθησης»(στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση, σχολική αποτελεσματικότητα και ηγεσία, αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ένα «σχολείο για όλους»).

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της μεικτής μάθησης, δηλαδή με συνδυασμό δια ζώσης ή/και τηλεδιασκέψεων και online εξ αποστάσεως ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σύμφωνα με το Νόμο Υπ΄ Αριθμ. 4823/2021

ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Γνωστικό επίπεδο

 

Οι βασικοί στόχοι των ενοτήτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διαδικασία της συνέντευξης στελεχών εκπαίδευσης είναι:

 

• Να αναφέρονται στον ρόλο της συνέντευξης στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων.

• Να αναφέρονται στα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν την περιγραφή θέση εργασίας.

Να αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.

Να αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μανάδων που αφορά στη γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου (κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης, το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, κριτήριο γενικής συγκρότησης προσωπικότητας, κριτήριο συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο).

Να αναφέρονται στη διαδικασία της συνέντευξης (προετοιμασία σε μια μελέτη περίπτωσης, την παρουσίαση του θέματος και τις ερωτήσεις του συμβουλίου).

 

Επίπεδο δεξιοτήτων

 

Οι βασικοί θεωρητικοί στόχοι των ενοτήτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διαδικασία της συνέντευξης στελεχών εκπαίδευσης είναι:

 

• Να οριοθετήσουνστους 5 τύπους ηγεσίας (αδιάφορος ηγέτης, διευθυντής λέσχης, διευθυντής μέσης οδού, διευθυντής καθήκοντος, διευθυντής ενεργητικής συμμετοχής, τα ηγετικά πρότυπα.

• Να οριοθετήσουντους τύπους και τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση (διαχειριστική, παιδαγωγική, μετασχηματιστική, διαμενημένη-κατανεμημένη, ηθική, διαπροσωπική, ενδεχομενική, μεταμοντέρνα ηγεσία).

• Να συγκροτήσουν άσκηση ηγεσίας από το «διοικητικό οργανισμό» στο σχολείο της «κοινότητας μάθησης» (learningcommunity).

• Να αναλύσουν τις επαγγελματικές ικανότητες (προσωπική, διαπροσωπική, οργανωσιακή ικανότητα) και την υποστηρικτική παρωθητική ηγεσία.

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι

Διάρκεια: 30 ώρες.

Δύο Δικτυακές 3-ώρες διαλέξεις, δικτυακή συζήτηση, Δύο δια ζώσης 3-ώρες διαλέξεις, 1 workshop 6-ωρών υβριδικό, ανάλυση 20 μελετών περίπτωσης διαδικασίας συνέντευξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη Θεωρητική γνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι 30 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : 15 ώρες Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, 10ώρες Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και 5 ώρες Υλοποίηση Σχεδίων Μελέτης από τους συμετέχοντες..

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

Σούλα Θεοδωροπούλου 2103635701 10:00πμ – 14:00μμ.

Περισσότερες πληροφορίες: Κώστας Πολυχρονάτος 6973292808

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 60 ευρώ και για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. 40€

Προκαταβολή 30€, εξόφληση με τη λήξη του σεμιναρίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antiluoma, Μ., Ilomaki, L., Lahti-Nuuttila, P., &Toom, A. (2018). Schools as Professional Learning Communities. Journal of Education and Learning, 7 (5): 76-91.

Harris, A., & Jones, M. (2010). Professional Learning Communities and System Imrpovement. Improving Schools, 13 (2): 172-181.

Mahdy, Al., & Hendawy, Y.F. (2016). Teachers’ Perspectives on Professional Learning Communities in some Arab Countries. International Journal of Research Studies in Education, 5 (4): 45-57.

Reynolds, D. et al. (2014). Educational effectiveness research. Α state-of-the-art-review, School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 25 (2), pp.197-230.

Schechter, C. (2008). Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure and Implications for School Improvement. Educational Administration Quarterly, 44 (2): 155-186.

Smith, M. K. (2006). Peter Senge and the Theory and Practice of the Learning Organization. Infedencyclopaedia.

Αρβανίτη, Ε. (2013). Εκπαιδευτικές Ικανότητες Πρακτικής και Επαγγελματική Μάθηση στο Νέο Σχολείο. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «εκπ@ιδευτικός κύκλος», 1 (1): 8-29.

Έκθεση Πισσαρίδη, Χ. (25/11/2020). Ποιες Αγκυλώσεις βλέπει η Έκθεση Πισσαρίδη στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. https://www.esos.gr/arthra/70532/poies-agkyloseis-vlepei-i-ekthesi-pissaridi-sto-elliniko-ekpaideytiko-systima

Νόμος 4547/12-6-2018. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4692/12-6-2020. Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις.

Ξαφάκος, Ε. (2016). Η πολυδιάσταση φύση του «σχολείου που μαθαίνει». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 61: 101-116.

Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (http://aee.iep.edu.gr/)

Πασιάς, Γ. (2012). Η «ποιότητα», η «Ευρώπη των δεικτών» και οι πολιτικές των αριθμών. Στο Τριλιανός, Α., κ.α. (επιμ). Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Διάδραση, σσ. 41-51.

 • Γ. (2020). Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί. Σημειώσεις του μαθήματος. ΦΠΨ/ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση.

Πασιάς, Γ. (2020). Το Σχολείο ως Οργανισμός και ως Κοινότητα Μάθησης. Σημειώσεις του μαθήματος. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση, ΦΠΨ.

Πασιάς, Γ., Αποστολόπουλος, Κ., Στυλιάρης, Ε. (2015). «Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης». Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών-Επιστημονικών Θεμάτων, τεύχος 7ο: 25-35.

Πατσατζάκη, Ε., & Ιορδανίδης, Γ. (2018). Η λειτουργία του δημοτικού σχολείου ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Επιστήμες Αγωγής, 3: 7-27.

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location