Σεμινάρια

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Sep   2022
Info:
 • Sep   2022

 • Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη ,Κοζάνη, Χαλκίδα, Πάτρα,Ρόδος
 •   ,
 • Δημητριάδου Δέσποινα
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 400 ΩΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ένα βήμα μπροστά!!!

Η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Παν. Αιγαίου παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση, με επιπλέον μόρια εκτός της πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και μοριοδοτεί, τους εκπαιδευτικούς, με 2 μόρια, για διορισμούς και προσλήψεις και, μέχρι 1 μόριο τα στελέχη της εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

Τα τελευταία χρόνια, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχουν γίνει πιο εμφανείς από ποτέ. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε έναν κόσμο που αλλάζει από τις βαθιές κοινωνικές και παγκόσμιες επιρροές, από τον μεταβαλλόμενο οικογενειακό τρόπο ζωής και την μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η καθοδήγηση μέσα από τις θεωρίες και τις στρατηγικές της Συμβουλευτικής, κρίνεται πλέον επιτακτική. Σε όλον τον κόσμο οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό προσεγγίσεων και εργαλείων που να ταιριάζουν με πραγματικές συνθήκες απασχόλησης και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προς όφελος όλων των πολιτών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας , ο μεταμοντερνισμός από τις μελλοντικές τάσεις του 21ου αιώνα η ικανοποίηση από την εργασία, οι αξίες που συνδέονται με την εργασία και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στη σχολική κοινότητα, απαιτούν πλέον εξειδικευμένους συμβούλους με βαθιά κατανόηση των θεωριών ανάπτυξης και εξέλιξης σε όλα τα πολιτισμικά στρώματα.

Τι είναι Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ.
 

Οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Δια βίου ΣυΕΠ είναι:

• Μαθητές
• Φοιτητές και Σπουδαστές
• Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
• Εργαζόμενοι για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και των αλλαγών καριέρας.
• Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους.
• Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ).

Τι προσφέρει;
Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα, θα μπορέσεις:
• να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
• να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
• να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.
• να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.
• να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο να βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.

Ενδεικτικές Διδακτικές Ενότητες

 • Οργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία
 • Θεωρία και Πράξη της Συμβουλευτικής
 • Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και το Μέλλον της Εργασίας
 • Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
 • Προσωπική Ανάπτυξη Μέσω Ομαδικής Παρέμβασης
 • Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Αναζήτησης Εργασίας και Διά Βίου Μάθηση/ Ανάπτυξη
 • Επιχειρησιακή Συμβουλευτική, Mentoring & Coaching
 • Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 8μήνο

Τα μαθήματα θα γίνονται ένα Σάββατο ή Κυριακή το μήνα

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

 

Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Ε.Φ

Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 10:00πμ – 14:00μμ.

Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682, 18.00 – 20.00

Αποστολή της αίτησης στο despdimitrd@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 300 € (πολλές δόσεις)

Έκπτωση 10% για εφ άπαξ εξόφληση, για άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει σεμινάριο με τη ΕΕΦ, και για μέλη της ΕΕΦ.

Προκαταβολή 100 €

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ …………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ …………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………

E-MAIL …………………………………………………………………………………

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location