Η Φυσική Μαγεύει 15ος κύκλος 8-9 Δεκεμβρίου 2023 φωτογραφίες - video

Η Φυσική Μαγεύει 15ος κύκλος 8-9 Δεκεμβρίου 2023 φωτογραφίες - video

Δείτε περισσότερα...
Η Φυσική Μαγεύει 15ος κύκλος 8-9-10 Δεκεμβρίου 2023

Η Φυσική Μαγεύει 15ος κύκλος 8-9-10 Δεκεμβρίου 2023

Δείτε περισσότερα...
Μαθαίνω και έξω από την τάξη

Μαθαίνω και έξω από την τάξη

Δείτε περισσότερα...
ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 16 -17 -18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 16 -17 -18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα...
Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2022 - 14ος ΚΥΚΛΟΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2022 - 14ος ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε περισσότερα...
ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 17 -18 -19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 17 -18 -19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα...
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ... ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ... Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2021!

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ... ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ... Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2021!

Δείτε περισσότερα...
Η  Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Η Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 14 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 14 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 13 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 13 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Φεβρουαρίου για τις Διαδικτυακές Συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου για τις Διαδικτυακές Συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Ιανουαρίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Η Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Ιανουαρίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Η Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 24 Ιανουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 24 Ιανουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Ιανουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Ιανουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 και 17 Ιανουαρίου

Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 και 17 Ιανουαρίου

Δείτε περισσότερα...
H ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ... 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

H ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ... 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα...
Η Φυσική μαγεύει

Η Φυσική μαγεύει

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώνει μαθητική εκδήλωση στις 13-14-15 Δεκεμβρίου 2019 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ "Στα άδυτα μονοπάτια της γνώσης

Δείτε περισσότερα...