Η  Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Η Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 14 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 14 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Φεβρουαρίου για τις Διαδικτυακές Συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου για τις Διαδικτυακές Συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 13 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 13 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...