Αρχές Εμμονές και αναγκαιότητες στην ευρύτερη αστρονομική έρευνα.