Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία της Επιστήμης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία της Επιστήμης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης»

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΜΠΣ δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο 2021). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/communication-of-science/

Το ΕΑΠ ιδρύει το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνίας της Επιστήμης» στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εγκαινιάζεται ένα ακαδημαϊκό πεδίο με πολυετή ιστορία διεθνώς. Οι επιστήμες και η τεχνολογία επηρεάζουν πλέον κάθε πτυχή της καθημερινότητας, τον αστικό βίο και την πολιτική έκφραση και, υπό αυτή την έννοια, μας αφορούν όλους και όλες. Σε ένα περιβάλλον, που αλλάζει ταχύτατα, η τεχνοεπιστημονική εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη για επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, αλλά και για το ευρύ κοινό. Η ορθή κατανόηση της επιστήμης και η υπεύθυνη ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας στη λήψη επιστημονικών αποφάσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πολλές από τις επιστημονικές διαμάχες, που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζονται στον «κλειστό» χώρο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αλλά, μέσω των πολιτικών αποφάσεων και των κοινωνικών διεργασιών, έχουν μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα. Από τα εμβόλια έως την κλιματική αλλαγή, από τις ιατρικές διαμάχες σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες έως τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πολιτικά και τεχνοεπιστημονικά κριτήρια έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς και ευρείας διαπραγμάτευσης, με τους πολίτες να αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στον διάλογο. Όπως είναι φυσικό, η Επικοινωνία της Επιστήμης αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή και την επιτυχή έκβαση αυτού του δημόσιου διαλόγου. Μεταξύ άλλων, η Επικοινωνία της Επιστήμης συμβάλλει στην αποδυνάμωση ψευδοεπιστημονικών απόψεων και επιτρέπει την καταπολέμηση σύγχρονων μορφών αμάθειας και δεισιδαιμονίας. Παράλληλα, επιτρέπει τη διατύπωση καίριων ερωτημάτων και υπεύθυνης κριτικής σε ζητήματα που αφορούν την αλληλεπίδραση των επιστημών και της τεχνολογίας με την κοινωνία.

Ωστόσο, η Επικοινωνία της Επιστήμης δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο κριτικού αναστοχασμού της δημόσιας εικόνας των επιστημών και της τεχνολογίας. Αποτελεί και έναν δυναμικό επαγγελματικό κλάδο που αφορά:

  • τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε κέντρα επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας
  • τη λήψη αποφάσεων για σύνθετα τεχνοεπιστημονικά ζητήματα και τη διαμόρφωση επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής
  • την αναπλαισίωση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με έμφαση στις σύγχρονες μορφές τους όπως είναι το Διαδίκτυο.
  • τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας και την παραγωγή του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία της Επιστήμης» φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τους επαγγελματίες (επιστήμονες, δημοσιογράφους, επιμελητές μουσείων, εκπαιδευτικούς) με εργαλεία και μεθόδους που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τις γνώσεις και ικανότητές τους. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εξωστρέφειας της επιστημονικής κοινότητας και προβολής της επιστημονικής έρευνας στη δημόσια σφαίρα. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας αλλά και του πολυσύνθετου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που οι επιπτώσεις του ολοένα και γίνονται περισσότερο φανερές στην καθημερινή μας ζωή,, η εκπαίδευση στην Επικοινωνία της Επιστήμης κρίνεται ακόμα πιο αναγκαία προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν με υπεύθυνο τρόπο τα κριτήρια, τις μεθόδους και τα όρια των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων σε τεχνοεπιστημονικά ζητήματα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννιά Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο έτη και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, είναι εκατόν είκοσι (120 ECTS).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15 Ιανουαρίου 12 μ.μ. στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: www.eap.gr

Για σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@eap.gr

">

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης»

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΜΠΣ δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο 2021). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/communication-of-science/

Το ΕΑΠ ιδρύει το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνίας της Επιστήμης» στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εγκαινιάζεται ένα ακαδημαϊκό πεδίο με πολυετή ιστορία διεθνώς. Οι επιστήμες και η τεχνολογία επηρεάζουν πλέον κάθε πτυχή της καθημερινότητας, τον αστικό βίο και την πολιτική έκφραση και, υπό αυτή την έννοια, μας αφορούν όλους και όλες. Σε ένα περιβάλλον, που αλλάζει ταχύτατα, η τεχνοεπιστημονική εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη για επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, αλλά και για το ευρύ κοινό. Η ορθή κατανόηση της επιστήμης και η υπεύθυνη ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας στη λήψη επιστημονικών αποφάσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πολλές από τις επιστημονικές διαμάχες, που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζονται στον «κλειστό» χώρο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αλλά, μέσω των πολιτικών αποφάσεων και των κοινωνικών διεργασιών, έχουν μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα. Από τα εμβόλια έως την κλιματική αλλαγή, από τις ιατρικές διαμάχες σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες έως τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πολιτικά και τεχνοεπιστημονικά κριτήρια έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς και ευρείας διαπραγμάτευσης, με τους πολίτες να αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στον διάλογο. Όπως είναι φυσικό, η Επικοινωνία της Επιστήμης αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή και την επιτυχή έκβαση αυτού του δημόσιου διαλόγου. Μεταξύ άλλων, η Επικοινωνία της Επιστήμης συμβάλλει στην αποδυνάμωση ψευδοεπιστημονικών απόψεων και επιτρέπει την καταπολέμηση σύγχρονων μορφών αμάθειας και δεισιδαιμονίας. Παράλληλα, επιτρέπει τη διατύπωση καίριων ερωτημάτων και υπεύθυνης κριτικής σε ζητήματα που αφορούν την αλληλεπίδραση των επιστημών και της τεχνολογίας με την κοινωνία.

Ωστόσο, η Επικοινωνία της Επιστήμης δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο κριτικού αναστοχασμού της δημόσιας εικόνας των επιστημών και της τεχνολογίας. Αποτελεί και έναν δυναμικό επαγγελματικό κλάδο που αφορά:

  • τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε κέντρα επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας
  • τη λήψη αποφάσεων για σύνθετα τεχνοεπιστημονικά ζητήματα και τη διαμόρφωση επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής
  • την αναπλαισίωση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με έμφαση στις σύγχρονες μορφές τους όπως είναι το Διαδίκτυο.
  • τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας και την παραγωγή του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία της Επιστήμης» φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τους επαγγελματίες (επιστήμονες, δημοσιογράφους, επιμελητές μουσείων, εκπαιδευτικούς) με εργαλεία και μεθόδους που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τις γνώσεις και ικανότητές τους. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εξωστρέφειας της επιστημονικής κοινότητας και προβολής της επιστημονικής έρευνας στη δημόσια σφαίρα. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας αλλά και του πολυσύνθετου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που οι επιπτώσεις του ολοένα και γίνονται περισσότερο φανερές στην καθημερινή μας ζωή,, η εκπαίδευση στην Επικοινωνία της Επιστήμης κρίνεται ακόμα πιο αναγκαία προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν με υπεύθυνο τρόπο τα κριτήρια, τις μεθόδους και τα όρια των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων σε τεχνοεπιστημονικά ζητήματα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννιά Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο έτη και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, είναι εκατόν είκοσι (120 ECTS).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15 Ιανουαρίου 12 μ.μ. στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: www.eap.gr

Για σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@eap.gr

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια